Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Powolutku, powolutku wykażę, że MEN i MF absurdalnie rozumieją prawo

2016-12-08, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

    Poniżej przedstawiam kolejne pismo związane ze zdobyciem informacji - tym razem skierowane do MEN, które posłuży mi do wykazania, że Zjednoczone Zasoby Kapitału Ludzkiego MEN i MF - tym razem pod przewodnią siła prawego i sprawiedliwego Naczelnika PiS, nieprawidłowo rozumieją przepis art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

Dok. sygn. - BS.w.41.2016
Od: Bogdan Stępień
Do: Minister Edukacji Narodowej
       Pani Anna Zalewska

Dnia 08 grudnia 2016 r.

Szanowna Pani Minister,

    Z różnych powodów przypuszczam - ba nawet twierdzę, że kwota części oświatowej subwencji ogólnej - na dany rok budżetowy, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST) ustalana jest w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

    Jako obywatel Rzeczpospolitej - zatroskany o jakość jej prawa oraz jego wykonywanie, twierdzę, że mam prawo wiedzieć, w jaki sposób Minister Edukacji Narodowej ustala ww. kwotę subwencji a w konsekwencji mam prawo również wiedzieć, jak Minister interpretuje przepis art. 28 ust. 1 ww. ustawy – szczególnie, że przepis ten delikatnie ujmując „jest na bakier” z logiką.

    Wobec powyższego oraz działając społecznie i w interesie publicznym, oraz na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie wnioskuję, o przedstawienie mi szczegółowej kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 a zaproponowanej w projekcie ustawy budżetowej, wraz z przedstawieniem metodologii jej ustalania oraz oceny spełniania przez nią przepisu art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST.

    Jeżeli Pani uzna, że wnioskowane informacje nie należą do kategorii informacji publicznych, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznych, to proszę o wydanie stosownej decyzji administracyjnej.

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

> powrót