Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Minister Anna Zalewska upokorzyła Prezydenta RP

2017-01-02, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

    Dnia 16 grudnia 2016 r. Marszałek Sejmu RP - pan Marek Kuchciński przedstawił Prezydentowi RP - panu Andrzejowi DUDZIE do podpisu dwie ustawy reformujące od 1 września 2017 r. system oświaty. Do dzisiaj Prezydent RP nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie tych ustaw. Zgodnie z art. 122 ust. 2 Konstytucji RP, czas na złożenie podpisu pod nimi lub ich zawetowanie Prezydent RP ma do 6 stycznia 2017 r., czyli do Trzech Króli (a wg. p. Petru z .nowoczesnej 6-Króli) - (a może jednak do 9 stycznia przez to, że 6 stycznia to święto?).

    Dnia 22 grudnia 2016 r. pani ministra Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej na rok 2017. Rozporządzenie to już działa od wczoraj, czyli od 1 stycznia 2017 r. W załączniku do to rozporządzenia

w jego punkcie 9 czytamy:

Przy obliczaniu określonych w ust. 2 liczebności Sa,i, Sb,i, Sc,i, Sd,i, Se,i, Sf,i, N1,i, N22,i, N56,i, N57,i, N58,i, Lw,i i Li liczbę uczniów szkół podstawowych oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (z wyłączeniem szkół wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii), ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2016 r., zwiększa się o 5,32%.

a w jego punkcie 10 czytamy:

Przy obliczaniu określonych w ust. 2 liczebności Sa,i, Sb,i, Sc,i, Sd,i, Se,i, Sf,i, N2,i, N31,i, N56,i, N57,i, N58,i, Lw,i i Li liczbę uczniów gimnazjów (z wyłączeniem szkół wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii), ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2016 r., zmniejsza się o 11,08%.

    Treść powyższych punktów jednoznacznie wskazuje na to, że najwybitniejsza minister edukacji narodowej w historii III RP - pani Anna Zalewska podpisując dnia 22 grudnia 2016 r. ww. rozporządzenie przyjęła, że od 1 września 2017 r. nie będzie już pierwszych klas w gimnazjach a to oznacza, że przyjęła ona również, że Prezydent RP - pan Andrzej DUDA nie ma innego wyjścia, jak tylko podpisać ustawy reformujące oświatę przedstawione mu dnia 16 grudnia 2016 r. przez Marszałka Sejmu RP.

    Gdyby dla czytelnika nie było rzeczą oczywistą to, że z ww. punktów ww. rozporządzenia jednoznacznie wynika, że p. Zalewska wydając to rozporządzenie przyjęła, że Prezydent RP musi wg niej odpisać przemyślane, zaplanowane i policzone ustawy reformujące system oświaty, to proponuję zapoznanie się z uzasadnieniem do tego rozporządzenia, z jego punktem II.3 i II.4.

W punkcie II.3 uzasadnienia czytamy:

Uwzględnienie w sposobie podziału subwencji oświatowej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego wskaźnika zwiększającego o 5,32% liczbę uczniów szkół podstawowych oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (uwzględnienie wskaźnika będzie dotyczyć również liczebności przeliczonej wagą P1, P22, wagami na zadania pozaszkolne, wskaźnikami Li, Lwi), ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego (według stanu na dzień 30 września 2016 r.). Wskaźnik zwiększający ma na celu uwzględnienie zwiększenia liczby uczniów w szkołach podstawowych i Ogólnokształcących Szkołach Muzycznych I stopnia (OSM) w związku z zmianą ustroju oświaty, która nastąpi od września 2017 r.

W punkcie II.4 uzasadnienia czytamy:

Uwzględnienie w sposobie podziału subwencji oświatowej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego wskaźnika zmniejszającego o 11,08% liczbę uczniów gimnazjów (uwzględnienie wskaźnika będzie dotyczyć również liczebności przeliczonej wagą P2, wagą dla uczniów gimnazjum, wagami na zadania pozaszkolne, oraz wskaźnikami Li i Lwi), ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego (według stanu na dzień 30 września 2016 r.). Wskaźnik zmniejszający ma na celu uwzględnienie zmniejszenia liczby uczniów w gimnazjach (brak 1 klasy) w związku z zmianą ustroju oświaty, która nastąpi od września 2017 r.

Wniosek:

Pani Anna Zalewska - predysponująca w oczach niektórych do roli najwybitniejszego ministra edukacji narodowej III RP - wykazuje wyjątkową butę i obłudę, i to nie tylko wobec dzieci i rodziców, nauczycieli i samorządowców. Wydając swoje rozporządzenie na rok 2017, o którym mowa wyżej i uwzględniając w nim podpisanie (niepodpisanych jeszcze) przez Prezydenta RP - pana Andrzeja DUDĘ ustaw reformujących oświatę, postawiła go w wyjątkowo niezręcznej sytuacji. Już tylko za to, Pan Prezydent powinien się jej odwinąć, i jej źle przemyślane, źle zaplanowane i źle policzone ustawy zawetować. Czy ta informacja zdąży dolecieć do Pana Prezydenta przed podpisaniem tych ustaw?

> powrót