Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Minister Anna Zalewska złamała art. 7 Konstytucji RP?

2017-01-03, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dok. sygn. - BS.w.01.2017
Od: Bogdan Stępień
Do: Minister Edukacji Narodowej
       Pani Anna Zalewska

Dnia 03 stycznia 2017 r.

Szanowna Pani Minister,

    Art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowi, że
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

    Działając społecznie i w interesie publicznym oraz na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 - ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie wnioskuję, o przedstawienie mi podstawy prawnej - wg stanu prawnego na dzień 22 grudnia 2016 r. - do uwzględnienia w podpisanym przez Panią w dniu 22 grudnia 2016 r. rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017, „zmiany ustroju oświaty, która nastąpi od września 2017 r.”, szczególnie o podstawę prawną punkt 9 i 10 w załączniku do ww. rozporządzenia, czyli uwzględnianie od 1 września 2017 r. uczniów VII klas szkoły podstawowej i nieuwzględnianie od tego czasu uczniów I klas gimnazjum.

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

Opublikowane dnia 30.12.2016 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji rozporzadzenie MEN w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej na rok 2017 dostępne jest tutaj >>>

> powrót