Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

MEN-owskie refromy widziane przez pryzmat średnich wynagrodzeń nauczycieli

2017-03-09, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W trakcie pracy nad wykazaniem, że - w wbrew wielokrotnym zapewnieniom p. Zalewskiej, w subwencji oświatowej na rok 2017 nie ma nawet jednego grosza na jej wiekopomną reformę, wykryłem ciekawy efekt: mocnego regresu w strukturach kadry nauczycielskiej gmin miejskich - w ostatnich 3 latach.

Poniższy wykres przedstawia średnie wynagrodzenia przeciętnego nauczycieli wg typów samorządów z uwzględnieniem wyłącznie zmian w ich strukturach awansu zawodowego (bez uwzględniania zmiany kwoty bazowej dla nauczycieli) względem średniego krajowego wynagrodzenia nauczycieli na rok 2009: gm - gminy miejskie, gw - gminy wiejskie, gmw - gminy miejsko-wiejskie, pz - powiaty ziemskie, mg - miasta grodzkie w zadaniu powiatu a sw - samorządy wojewódzkie. Wielkości te wyznaczono na podstawie wskaźników struktury kadry nauczycielskiej wg stanów wrześniowych roku bazowego (czyli roku poprzedniego) a uwzględnianych przy naliczaniu subwencji oświatowej dla samorządów.

Wnioski:

  1. W 2009 r. najniższe średnie wynagrodzenie nauczycieli było w powiatach ziemskich - było one niższe od średniej krajowej o około 2.5%.

  2. W 2009 r. najwyższe średnie wynagrodzenie nauczycieli było w gminach miejskich - było one wyższe od średniej krajowej o około 1.5%.

  3. W 2017 r. najniższe średnie wynagrodzenia nauczycieli są w gminach miejskich a najwyższe w miastach grodzkich - w zadaniu powiatu.

  4. Powiaty ziemskie z ostatniego miejsca w roku 2009 awansowały w roku 2017 na drugą pozycję, po miastach grodzkich.

  5. Od stanu wrześniowego SIO roku 2014 struktury kadry nauczycielskiej gmin miejskich weszły w okres dość silnego spadku udziału nauczycieli z najwyższymi stopniami awansu w całej ich strukturze.

  6. Najbardziej dynamiczny wzrost na stopniach awansu nauczycieli występuję w powiatach ziemskich a nieco tylko gorzej w miastach grodzkich - w zadaniu powiatu.

Pytanie:

Czym tak silny regres w strukturach kadry nauczycielskiej gmin miejskich może być spowodowany?

Czynniki są dwa:

  1. do nauczania dodatkowych oddziałów z tytułu obniżenia wieku szkolnego do 6-lat, zatrudniano głównie nauczycieli stażystów i/lub kontraktowych,

  2. spadek w strukturach na rok 2017 spowodowany jest - po raz pierwszy, uwzględnieniem nauczycieli ZERÓWEK w strukturach kadry nauczycielskiej dla potrzeby naliczania subwencji oświatowej - w ZERÓWKACH nauczyciele na ogół mają niższe stopnie awansu niż w szkołach.

Znaczne spowolnienie lub lekki regres w zmianach struktur nauczycieli w pozostałych typach gmin, wyjaśnia się w podobny sposób - to jednak pozostawiam już samemu czytelnikowi: do przemyślenia - wyjaśnienia.

> powrót