Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Interpelacja poselska ws. zaniżenia subwencji oświatowej na rok 2017

2017-05-17, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Interpelacja nr 12162
do ministra edukacji narodowej
w sprawie zaniżenia subwencji oświatowej i jej błędnej metodologii

Zgłaszający: Grzegorz Furgo
Data wpływu: 27-04-2017

Pani Minister!

Nie cichnie krytyka przygotowanej przez Panią ustawy o zmianach w edukacji. Co chwilę pojawiają się kolejne krytyczne analizy samej ustawy i jej budżetu.

W związku z kolejnym opracowaniem do ustawy oświatowej, wykonanej tym razem przez IAR, bardzo proszę o odpowiedź na kilka pytań na podstawie materiału tam zamieszczonego:

 1. Minimalna kwota subwencji oświatowej (S) w ustawie budżetowej na rok 2017 - spełniająca wymóg art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 42 396 406 tys. zł, a ustalona w ustawie - 41 909 536 tys. zł. Zatem subwencja ta jest zaniżona o 486 870 tys. zł (1.16%).

  Czy zgadza się Pani z tą tezą i czy wg Pani odpowiada ona prawdzie?

 2. Minimalna wartość standardu finansowego (A) na rok 2017 wynosi 5 354,2650 zł, a ustalona przez MEN w wyniku podziału tej subwencji pomiędzy samorządy wynosi 5 292,7779 zł. Zatem standard ten został zaniżony o 61,4871 zł (1.16%).

  Czy zgadza się Pani z tezą o zaniżeniu standardu finansowego?

 3. Ustawa budżetowa na rok 2017 - w części dotyczącej subwencji oświatowej, jest niezgodna z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

  Czy zgadza się Pani z tą tezą?

 4. Przez złą metodologię MEN i MF zmuszane są przy korygowaniu subwencji oświatowej na dany rok budżetowy do brania pod uwagę zmiany wydatków na nauczycieli pracujących wyłącznie w szkołach/placówkach samorządowych. Choć wiadomym było już, że zadania oświatowe realizowane w zerówkach będą finansowane przez subwencję, zatem muszą objąć również wszystkich nauczycieli. Pomimo że przy ustalaniu subwencji na dany rok MEN i MF nie uwzględniają zmiany wydatków na nauczycieli niesamorządowych, to przy podziale tej subwencji pomiędzy samorządy kwoty subwencji na identyczne zadania ustala w takiej samej wysokości dla szkół samorządowych i niesamorządowych. W konsekwencji nadwyżki tej subwencji w stosunku do wydatków w jednych samorządach finansowane są deficytem innych samorządów.

  Czy zgadza się Pani z taką oceną metodologii korygowania subwencji oświatowej?

 5. Przy podziale subwencji pomiędzy samorządy MEN uwzględniło nauczycieli zerówek, a przy ustalaniu jej w ustawie budżetowej – już nie.

  Czy zgadza się Pani z tą tezą?

 6. Przy ustalaniu subwencji oświatowej na rok 2017 MEN i MF zaniżyły liczbę etatów o ponad 6%.

  Czy zgodne z prawdą jest, że MEN zaniżyło liczbę etatów o 6%?

 7. Wbrew wielokrotnym i to publicznym zapewnieniom w subwencji oświatowej na rok 2017 nie ma nawet jednego grosza na reformę oświaty a związaną z likwidacją gimnazjów. Za całą reformę zapłacą samorządy. Nie dość, że za to zapłacą, to jeszcze w niewystarczający sposób zrekompensowała ona im ustawowy wzrost wydatków na dotychczasowe zadania oświatowe.

  Jakie jest zdanie Pani Minister na tak postawioną tezę?

 8. Zaniżenie subwencji oświatowej na dany rok budżetowy ma bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla obecnych, ale i przyszłych finansów samorządowych, bo w myśl art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zaniżona kwota subwencji na dany rok staje się podstawą do jej ustalania na rok kolejny. Zatem zaniżenie subwencji oświatowej na rok 2017 będzie mogło mieć swoje konsekwencje w latach następnych.

  Czy zgodnie z wcześniej postawionymi tezami to niebezpieczeństwo rzeczywiście istnieje?

> powrót