Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

To już laksacja legislacyjna i totalny bajzel

2017-08-20, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

     Dnia 10 sierpnia 2017 r. na stronie MEN ukazała się informacja, że dzień wcześniej Minister Edukacji Narodowej - p. Anna Zalewska podpisała trzy rozporządzenia:

  1. Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

  2. Rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

  3. Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

     Dnia 16 sierpnia 2017 r. - czyli w tydzień po podpisaniu ww. rozporządzeń, ale jeszcze przed ich opublikowaniem w Dzienniku Ustaw, na stronie RCL Ministerstwo EN zarejestrowało trzy projekty nowych rozporządzeń zmieniające rozporządzenia o identycznych tytułach jak wyżej:

  1. Projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

  2. Projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

  3. Projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

     Z treści zamieszczonej przez MEN informacji na stronie RCL wynika, że poinformowało ono o tych projektach tylko resorty oraz wiceprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. MEN resortom dało aż jeden dzień czasu na zgłaszanie swoich uwag.

     Wbrew pozorom ww. projekty rozporządzeń zmieniające rozporządzenia, nie dotyczą ww. rozporządzeń - tj. podpisanych dnia 9 sierpnia 2017 r., a dotyczą rozporządzeń istniejących już wcześniej. Projekt A dotyczy Dz.U. 2013 poz. 532, projekt B dotyczy Dz.U. 2014 poz. 1157 a projekt C dotyczy Dz.U. 2015 poz. 1113.

Wnioski:
  1. W polskim systemie prawa oświatowego będą istniały - po opublikowaniu rozporządzeń 1, 2 i 3, co najmniej trzy pary aktów prawnych o identycznych nazwach - to tak, jakby było dopuszczalne obowiązywanie dwóch Konstytucji jednocześnie.

  2. Jednodniowe terminy dane przez MEN resortom na przedstawienie swoich uwag, to już nie gorączka a laksacja legislacyjna.

  3. Pomimo zmiany władzy i jej zapowiedzi przeprowadzenia "Dobrej Zmiany", Polska nadal jest terroryzowana coraz większą ilością i to coraz gorszej jakości prawa państwowego. Czy jest się jednak czemu dziwić, skoro minister edukacji narodowej - z wykształcenia polonistka, nie potrafi odróżnić czasownika poległ od zginął?

  4. Reforma oświaty - wbrew zapewnieniom p. Anny Zalewskiej, została źle przemyślana, źle zaplanowana i źle policzona.

> powrót