Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Konia z rzędem temu, kto potrafi wskazać to, co ma wskazać Zalewska

2017-09-21, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dok. sygn. - BS.w.40.2017
Od: Bogdan Stępień
Do: Pani Anna Zalewska
       (obecnie w Prawie i Sprawiedliwości a wcześniej w Unii Wolności)
       Minister Edukacji Narodowej

Dnia 21 września 2017 r.

Szanowna Pani Minister,

     Dnia 2 listopada 2015 roku, Minister Edukacji Narodowej - działając na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, wydał rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Z delegacji ustawowej do tego rozporządzenia, tytułu rozporządzenia oraz jego § 1 pkt. 1 wynika, że w rozporządzeniu powinny być określone rodzaje placówek.

     Działając społecznie i w interesie publicznym, oraz na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie wnioskuję do Ministra Edukacji Narodowej - jako twórcy ww. rozporządzenia, o przedstawienie mi następujących informacji publicznych:

  1. wskazanie miejsca (miejsc) w wyżej wymienionym rozporządzeniu, w którym (których) określone są rodzaje placówek,

  2. przedstawienie rodzajów placówek - wynikających z wyżej wymienionego rozporządzenia.

     Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

> powrót