Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Zmiana subwencji oświatowej dla samorządów wg lat względem roku 2008

2017-11-03, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

     Znaczny rozrzut w projektowanych zmianach subwencji oświatowej dla poszczególnych samorządów na rok 2018 względem roku 2017 (co przedstawiłem wcześniej tutaj >>>) był inspiracją do przyjrzenia się temu problemowi dokładniej. Poniżej przedstawiam wyniki pracy związanej z analizą subwencji oświatowej dla poszczególnych samorządów za okres ostatnich 10 lat. Część tych wyników jest ogólnodostępna, a część jest w ramach odpłatnego serwisu IAR.

Część ogólnodostępna opracowania

Tabela 1: Procent samorządów wg ich typów, w których zmiana subwencji oświatowej na dany rok względem tej subwencji roku 2008 była niższa od zmiany tej subwencji względem roku 2008 dla wszystkich samorządów . Oznaczenia: GM - gmina miejska, GM-W - gmina miejsko-wiejska, GW - gmina wiejska, MG - miasto grodzkie, pz - powiat ziemski, w - samorząd województwa. W przypadku MG badanie obejmuje ich obie części subwencji oświatowej: gminną i powiatową.

Typ
JST
Procent JST wg typów, których procentowy wzrost subwencji oświatowej względem roku 2008 był mniejszy od odpowiedniego procentowego wzrostu subwencji dla wszystkich JST
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GM 68,4% 64,6% 64,6% 56,1% 53,2% 49,4% 39,7% 38,4% 34,6%
GM-W 69,5% 69,3% 75,8% 75,2% 75,5% 71,6% 63,6% 62,3% 62,2%
GW 64,3% 64,7% 70,0% 67,4% 70,5% 70,2% 66,5% 68,0% 69,5%
MG 37,9% 33,3% 27,3% 27,3% 25,8% 28,8% 33,3% 36,4% 33,3%
pz 40,1% 46,8% 49,0% 59,6% 62,7% 64,6% 72,9% 80,3% 83,8%
w 56,3% 43,8% 31,3% 43,8% 50,0% 62,5% 100,0% 100,0% 100,0%

Rysunek 1: Reprezentacja graficzna Tab. 1.

Tabela 2: Zmiana subwencji oświatowej według poszczególnych samorządów za lata 2009-2017 względem jej wartości na rok 2008. W ostatnim wierszu tabeli podano zmianę tej subwencji obejmującą wszystkie samorządy w kraju. Oznaczenia: GM - gmina miejska, GM-W - gmina miejsko-wiejska, GW - gmina wiejska, MG - miasto grodzkie, pz - powiat ziemski, woj. - samorząd województwa. Kolor czerwony w kolumnach 4 do 12 oznacza, że prezentowana zmiana subwencji - na dany rok względem roku 2008, jest mniejsza (in minus) od zmiany subwencji dla wszystkich samorządów, a kolor niebieski oznacza, że jest ona większa (in plus). W przypadku MG badanie obejmuje sumę obu ich części subwencji oświatowej: gminną i powiatową. Konwencja: wprawdzie samorządy wojewódzkie mają dwu-znakowe kody TERYT, powiatowe cztero-znakowe, a gminne sześcio-znakowe, to jednak w tej tabeli zastosowano konwencję, że każdy samorząd ma sześcio-znakowy kod TERYT, i tak samorządy wojewódzkie w kodzie TERYT maja uzupełnione po prawej stronie tego kodu cztery znaki "0", czyli dodane "0000", a powiatowe mają dodane po prawej stronie "00". W przypadku MG użyto ich kodu zadania powiatu. Dodatkowo, pod linkiem nazwy samorządu (kolumna 2) jest stosowny dla niej wykres zmiany subwencji, na tle zmiany obejmującej wszystkie samorządy. Wykres ten obejmuje również rok 2018 - plan subwencji oświatowej wg MEN & MF, wg stanu październik'2017.

Dygresja:
Z powyższego wykresu (Rys. 1) niby wynika, że na przestrzeni ostatnich 10 lat, w gminach wiejskich nic ciekawego się nie działo/dzieje. Dla zobrazowania tego, że wiele jednak tam się dzieje, przedstawiam dwa zanonimizowane przykłady o przeciwnych trendach: Przykład 1, Przykład 2.

Dostęp do treści całej tabeli 2, łacznie z odpowiednimi wykresami, czyli poniższych linków, możliwy jest tylko w ramach odpłatnego serwisu IAR. Więcej o dostępie odpłatnym >>>.

Część   Województwo   odnośnik
A   dolnośląskie   >>>>>
B   kujawsko-pomorskie   >>>>>
C   lubelskie   >>>>>
D   lubuskie   >>>>>
E   łódzkie   >>>>>
F   małopolskie   >>>>>
G   mazowieckie   >>>>>
H   opolskie   >>>>>
I   podkarpackie   >>>>>
J   podlaskie   >>>>>
K   pomorskie   >>>>>
L   śląskie   >>>>>
M   świętokrzyskie   >>>>>
N   warmińsko-mazurskie   >>>>>
O   wielkopolskie   >>>>>
P   zachodniopomorskie   >>>>>

> powrót