Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Błędy w planowaniu subwencji oświatowej dla samorządów na rok 2017

2017-11-11, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

     Wielu samorządowców się zastanawia - a szczególnie ci, ktorzy dostają znacznie niższą subwencję oświatową od przedstawionej im wcześniej przez MF w formie planu, i mnie pyta dlaczego dostali mniejszą subwencje od planowanej? W tym krótkim opracowaniu przedstawiam skale zjawiska złej kalkulacji - przez MEN i MF, planowanej subwencji oświatowej dla poszczególnych samorządów a przedstawianych im w miesiącu październiku.

     Poniższy wykres przedstawia rozkład błędów popełnionych przez MEN i MF przy planowaniu subwencji oświatowej dla poszczególnych samorządów na rok 2017 względem jej ostatecznej wartości. Oś odcięta (x) to procentowe odchylenie planowanej subwencji oświatowej względem jej ostatecznej wartości, natomiast oś rzędna (y), to procent samorządów dla danego odchylenia. Dla przykładu, zawyżenie subwencji - w planowaniu jej na rok 2017, w przedziale (1.5%,2.5%] dotyczyło 10% samorządów, a jej zaniżenie w przedziale (-2.5%,-1.5%] dotyczyło ponad 11% samorządów, natomiast tylko dla nieco ponad 16% samorządów błąd ten był w granicach ± 0.5%.


Wnioski:
  1. Z powyższego wynika, że MEN i MF przy planowaniu subwencji oświatowej na dany rok dla poszczególnych samorządów posługują się nierzetelnymi / nieaktualnymi danymi. Te nierzetelne dane są też kolejnym dowodem na to, że tak MEN, jak i MF nieprawidłowo rozumieją i stosują przepis art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

  2. Samorządowcy, którzy rozumieją algorytm podziału subwencji oświatowej, to mogą sobie znaczniej dokładniej oszacować subwencję oświatową od planów przedstawianych im przez Ministrstwo Finansów a oczywiście przygotowanych przez Zasoby Kapitału Ludzkiego MEN.

> powrót