Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Ostateczny standard finansowy A na rok 2018

2018-02-20, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Ostateczne i niezbędne - krajowe wielkości przyjęte przez MEN na rok 2018 przy podziale subwencji oświatowej pomiędzy poszczególne samorządy + podobne wielkości za rok poprzedni. Źródło: pismo MEN DWST-WA.0181.1.2018.PF.

1. Standard finansowy 2017        2018    Zmiana
    A                  5 292,7779 zł   5 409,1141 zł 2,198%
2. Liczba etatów nauczycielskich w kraju - wg stopni awansu, uwzględniona przez MEN przy wzyznaczaniu wkaźników w punkcie 3
stażyści   Nsk   14 845,82   17 501,06 17,9%
kontraktowi   Nkk   66 702,84   69 283,54 3,9%
mianowani   Nmk   122 876,90   116 619,46 -5,1%
dyplomowani   Ndk   319 515,62   330 435,14 3,4%
razem   Nk   523 941,18   533 839,20 1,9%
3. Wskaźniki struktury kadry nauczycielskiej w kraju wg stopni awansu uwzględnione przez MEN przy podziale subwencji oświatowej
stażyści   Wsk=Nsk/Nk   0,028334898203649   0,032783392452259 15,7%
kontraktowi   Wkk=Nkk/Nk   0,127309786949749   0,129783537814383 1,9%
mianowani   Wmk=Nmk/Nk   0,234524226555355   0,218454283611994 -6,9%
dyplomowani   Wdk=Ndk/Nk   0,609831088291247   0,618978786121364 1,5%
4. Średnie wynagrodzenia nauczycieli wg stopni awansu uwzględnione przez MEN przy podziale subwencji oświatowej
stażyści   Pks                       2 752,92 zł   2 863,38 zł 4,01%
kontraktowi   Pkk                       3 055,74 zł   3 178,35 zł 4,01%
mianowani   Pkm                       3 964,20 zł   4 123,27 zł 4,01%
dyplomowani   Pkd                       5 065,37 zł   5 268,62 zł 4,01%
średnie   Pk*)                       4 485,75 zł   4 668,28 zł 4,07%
*) Średnie wynagrodzenie nauczyciela w kraju Pk: = Pks * Wsk + Pkk * Wkk + Pkm * Wmk + Pkd * Wdk
5. Liczba zadań oświatowych w kraju: Uwk=Uri+ΣUui+ΣUzi
    Uwk   7 664 105,8973228   7 727 600,9537763 0,828%
Wielkości Uri, Uui oraz Uzi zdefiniowane są w rozporządzeniu w sprawie podziału subwencji oświatowej
6. Subwencja oświatowa podzielona wg MEN-owskiego algorytmu podziału 
    SO       41 741 897 376 zł       42 902 828 230 zł 2,781%

Przy projektowaniu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej na rok 2018, MEN zakładało, że standard finansowy A wyniesie 5 436 zł, lecz ostatecznie wyniósł 5 409,1141 zł - co oznacza, że jest niższy od planowanego o około 0.5%.

> powrót