Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Ciąg dalszy (de-)reformacji (centralizacji) polskiej oświaty
Część I - podstawa przyszłych wywodów

2018-03-19, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

     Ktoś tam z Polski doniósł mi w ubiegłym tygodniu, że 6 marca 2018 roku odbyło się spotkanie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu - Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji Narodowej - panem Grzegorzem Pochopień, Dyrektorem Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN. W tym tygodniu natomiast - z zupełnie innego źródła, otrzymałem potwierdzenie tego spotkania wraz z prezentacją przedstawioną tego dnia przez pana Grzegorza Pochopień.

  1. Informacja z dodatkowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 06 marca 2018 r. w Warszawie,

  2. Prezentacja pana Grzegorza Pochopnia - dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN.

     Co wynika z głębokich przemyśleń pana Grzegorza Pochopnia, matematyka MEN? - o tym będzie mowa poźniej, w kolejnych częściach tego tematu.

     Warto jednak zauważyć już, że MEN przygotowuje kolejny krok (de-?) reformacji (centralizacji) polskiej oświaty, przy ciągłym eksperymentowaniu z dzieleniem przez ZERO.

Dodano dnia 20.03.2018

Fragment metryczki subwencji oświatowej na rok 2018 dla Gminy Hanna:
Z powyższego wynika, że łączna liczba etatów nauczycielskich w tej gminie wynosi ZERO, bo na każdym z ich stopniu awansu wynosi ZERO. Dla przykładu wskaźnik Wsi jest stosunkiem liczby etatów nauczycielskich stażystów tej gminy do łącznej liczby etatów nauczycielskich tej gminy, zatem dochodzi do dzielenia ZERO przez ZERO, i wg Zasobów Kapitału Ludzkiego MEN - (de-)reformujących polską oświatę, stosunek ten wynosi ZERO i to z dokładnością do 15 miejsc po przecinku. To wszystko odbywa się pod czujnym okiem matematyka - dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN.

> powrót