Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Samorząd idący w zaparte, czy też nieświadom swoich kardynalnych błędów?

2018-06-07, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

      Sprawa dotyczy samorządu, o którym mowa jest w opracowaniu Zadanie edukacyjno-motywacyjne dla regionalnych izb obrachunkowych (nazywany dalej samorządem). Samorząd ten, tak długo pozostanie anonimowy, aż same regionalne izby obrachunkowe (RIO) go odnajdą i mnie o tym poinformują..

      Dotarło do mnie już, że przynajmniej niektóre z RIO poczuły się zmotywowane: potraktowały problem poważnie i się nim zajęły tzn. rozpoczęły poszukiwanie tego samorządu, pomimo tego, że na tą chwilę jeszcze - ich z osobna, o tym problemie nie poinformowałem. To rokuje nadzieję, że samorząd ten zostanie przez te izby odnaleziony szybko.

      Tyle tytulem wprowadzenia a teraz kolejne fakty:

Jeden z wniosów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 16 kwietnia 2018 roku do samorządu wraz z odpowiedzią z dnia 5 czerwca 2018 roku:
 1. Czy była prowadzona w (samorządzie) ********* kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w ********* z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela)?

  Odpowiedź: Była prowadzona kontrola średnich wynagrodzeń nauczycieli przez Regionalną Izbę Obrachunkową w *********.

 2. Jeżeli odpowiedź na wyżej wymieniony punkt jest twierdząca, to proszę o przedstawienie mi wystąpień pokontrolnych tej Izby obejmujących tę tematykę (średnie wynagrodzenia nauczycieli: art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela).

  Odpowiedź: Z uwagi na brak nieprawidłowości w wystąpieniu pokontrolnym RIO w ********* nie zgłasza uwag w zakresie średnich wynagrodzeń nauczycieli

Inny/kolejny z wniosków w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 22 maja 2018 roku do samorządu wraz z odpowiedzią z dnia 5 czerwca 2018 roku:
 1. Czy jest prawdą, że z początkiem roku 2016 (w marcu lub kwietniu) kontaktowałem się telefonicznie ze Skarbnikiem i informowałem go o swoich podejrzeniach: bardzo wysoce prawdopodobnych nieprawidłowościach w sprawozdaniach ******* (smorządu) z zakresu średnich wynagrodzeń nauczycieli za lata 2012 do 2014 (bez roku 2015, bo jeszcze nie dysponowałem wtedy odpowiednimi danymi)?

  Odpowiedź: Mam wiedzę, że jakiś czas temu kontaktował się Pan ze Skarbnikiem ********** w sprawie średnich wynagrodzeń nauczycieli. Niestety nie pamiętam kiedy dokładnie miało to miejsce oraz o jakich konkretnie latach była mowa.

 2. Jeżeli odpowiedź na pkt 1 jest twierdząca, to dlaczego ********** (samorząd) nie podjął odpowiednich działań prowadzących do wyeliminowania w przyszłości tych (tylko wysoce prawdopodobnych?) nieprawidłowości?

  Odpowiedź: ********** (samorząd) zawsze dokłada należytej staranności w sporządzaniu wszelkiej dokumentacji.

 3. Czy ********** (samorząd) dokonał ponownej analizy odpowiednich danych za lata 2012 do 2014 i dokonał korekty sprawozdań z osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli za te lata oraz przedstawił je Regionalnej Izbie Obrachunkowej w **********?

  Odpowiedź: ********** (samorząd) ponownie przeanalizował wynagrodzenia wypłacane nauczycielom. Nie stwierdzono błędów, a co za tym idzie nie dokonano korekt sprawozdań.

Podsumowanie dwóch powyższych odpowiedzi samorządu:
 1. Samorząd potwierdza, że został poinformowany przez mnie o nieprawidłowościach w sprawozdaniach w sprawie średnich wynagrodzeń nauczycieli.

 2. Samorząd twierdzi, że dokonał ponownej analizy danych, ale nie stwierdził błędów i nie dokonywał korekty sprawozdań.

 3. Samorząd twierdzi, że RIO przeprowadziła kontrolę obejmującą art. 30a ustawy - KN i nie przedstawiła uwag.

Domniemanie, wnioski i prognoza

Domniemanie:

Samorząd twierdzi, że miał kontrolę z RIO obejmującą problematykę średnich wynagrodzeń nauczycieli, ale póki co to domniemam - nie dopuszczam tego do myśli, aby kontrola ta objęła choćby jeden rok z zakresu 2012 do 2017, bo gdyby objęła, to musiałaby oczywiste błędy metodologiczne wykryć.

Wnioski:

Samorząd pomimo tego, że był przeze mnie informowany w roku 2016 oraz tym roku o nieprawidłowościach w jego sprawozdaniach na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli, ciągle idzie w zaparte twierdząc, że wszystko jest w należytym porządeczku lub też nadal jest nieświadom swoich kardynalnych metodologicznych błędów. Tak czy owak, sierżant Nowak.

Zapewnienie samorządu, że zawsze dokłada należytej staranności w sporządzaniu wszelkiej dokumentacji, w przypadku sprawozdań dotyczących średnich wynagrodzeń nauczycieli jest pustosłowiem.

Prognoza

Kiedy zjawi się w samorządzie RIO, to z pewnością będzie musiała odrzucić wszystkie jego sprawozdania za lata 2012 do 2017 dotyczące średnich wynagrodzeń nauczycieli. Nie jest wykluczone, że nowe prawidłowo sporządzone sprawozdania wygenerują na niektórych stopniach awansu dopłaty - jednorazowe dodatki uzupełniające. Gdyby do tego doszło (pojawienia się tych dopłat), to samorząd będzie je musiał wypłacić wraz z odpowiednimi odsetkami. Zatem przed samorządem na samym początku czeka zdobycie elementarnej wiedzy z zakresu średnich wynagrodzeń, póżniej nawała roboty i być może szukanie gotówki na dopłaty.

> powrót