Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Tryb i kryteria doboru ekspertów podstaw programowych

2018-08-26, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 sierpnia 2017 (sygn. BS.37.2018) o treści:

"Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 - ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie wnioskuję o udzielenie mi informacji publicznej: trybu i kryteriów naboru ekspertów do zespołów opracowujących nowe podstawy programowe, o których mowa w moim wniosku BS.36.2018 z dnia 2 lipca 2018 roku oraz BS.w.04.2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku."

Ministerstwo w swoim piśmie z dnia 20 sierpnia 2018 roku informuje

„[...] w odpowiedzi na wniosek z 14 sierpnia br. w sprawie trybu i kryteriów naboru ekspertów do zespołów opracowujących nowe podstawy programowe informuję – nawiązując również do odpowiedzi udzielonej Panu pismem z dnia 27 stycznia 2017 r. znak: DPPI-WPPiP.4010.63.2017.MS – informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się o rekomendacje ekspertów do prac nad podstawą programową przede wszystkim do podmiotów, które mają największe doświadczenie we współpracy z ekspertami edukacyjnymi oraz ekspertami z zakresu poszczególnych dziedzin wiedzy tj. do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Badań Edukacyjnych, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz do komitetów głównych olimpiad przedmiotowych.

Przy wyborze ekspertów brane były pod uwagę osoby reprezentujące wysoki poziom merytoryczny w zakresie dyscypliny wiedzy, która stanowi bazę danego przedmiotu, jak również bardzo dobrze znające praktykę szkolną lub egzaminacyjną. W zespołach ekspertów, liczących w zależności od przedmiotu od kilku do kilkunastu osób, byli nauczyciele akademiccy, doświadczeni nauczyciele poszczególnych typów szkół, metodycy, eksperci systemu egzaminacyjnego, jak również eksperci w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Czy z powyższego można przypuszczać/wnioskować, że pan dr Marcin Smolik - dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej sam się zarekomendował ze strony CKE na eksperta MEN ds. podstaw programowych, podobnie, jak pan dr Paweł Poszytek - dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji? Pani Anna Zalewska dodatkowo mianowała ich (obu z wykształcenia anglistów) na współ-kierowników / współ-koordynatorów tego samego zespołu: Język obcy nowożytny.

Wybór kierowników zespołów:

"[...] scenariusz był taki sam: telefon z ministerstwa z terminem spotkania, a potem już w stolicy propozycja kierowania zespołem ekspertów".

Przy tej okazji warto spojrzeć na skład Rady Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Oto niektóre w niej znane osoby:
Przewodnicząca Rady - Marzenna Drab, do marca'2018 podsekretarz stanu w MEN,
Wiceprzewodnicząca Rady - Teresa Wargocka, do 10 marca'2017 sekretarz stanu w MEN,
Członek Rady - Marzena Machałek, od 10 marca'2017 sekretarz stanu w MEN.

> powrót