Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Ofukanie za leniuchowanie
- dotyczy Anny Zalewskiej, unitki z Dolnego Śląska, w roli PiSowskiej minstry edukacji

2018-10-17, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Anny Zalewskiej z powiadomieniem Prezesa RM wysłany Śr 2018-10-17 13:11 - via email na adres sekretariat.a.zalewska[at]men.gov.pl oraz bprm[at]kprm.gov.pl:

Dok. sygn. - BS.46.2018
Od: Bogdan Stępień
Do: Anna Zalewska
       Minister Edukacji Narodowej

Dnia 17 października 2018 r.

Szanowna Pani Minister,

Zmiana kwoty bazowej dla nauczycieli od innego terminu niż 1 stycznia lub 1 września 2018 roku wymusza już za rok 2018 zmianę rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (rozp. z dnia 13 stycznia 2010 roku - Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 35).

Dnia 6 lutego 2018 roku przedstawiłem Pani wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w wyżej wymienionej sprawie (sygn. BS.02.2018). W tym wniosku zadałem Pani kilka pytań, w tym pytanie retoryczne: Czy Ministerstwo planuje wydanie zmiany tego rozporządzenia.

W odpowiedzi na ten wniosek uzyskałem informację z Ministerstwa, że „Planowane jest wydanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w terminie umożliwiającym Jednostkom Samorządu Terytorialnego rozliczenie za 2018 rok.”

Po raz pierwszy wzmianka o planowanym wydaniu tego rozporządzenia w oficjalnych ogólnie dostępnych dokumentach MEN pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych z dnia 28 marca 2018 roku - z planem wydania tego rozporządzenia w III kwartale 2018 roku.

Pomimo tego, że mamy już IV kwartał 2018 roku, to jednak rozporządzenie to (banalnie proste do wykonania?), nie zostało wydane, ba nie ma nawet oficjalnie jego projektu. Zatem działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie wnioskuję o przedstawienie mi następujących informacji publicznych:

  1. Dlaczego dotychczas nie wydała Pani tego rozporządzenia? (z lenistwa?)
  2. Czy istnieje już projekt tego rozporządzenia? Jeżeli tak, to proszę o jego przedstawienie w ramach tego wniosku.

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
s-m Bogdan Stępień
Niezależny referent ds. MEN

Do wiadomości: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (przez Kontakt i Biuro Prezesa)

Gdyby ktoś miał jakiś problem ze zrozumieniem powyższego, to proponuję spojrzeć dodatkowo na pozycję 156 w dokumencie MEN - wykaz prac legislacyjnych, sporządzonym dnia 14 września 2018 roku, czyli na 16 dni przed zakończeniem III kwartału tego roku, i zauważenie, że pomimo że ww. projekt rozporządzenia nawet nie zaistniał w systemie legislacyjnym (również do dzisiaj), to jednak MEN nadal projektowało jego wydanie w III kwartale. Gdzie tu jakiś sens, gdzie tu jakaś logika? Czy jest się jednak czemu dziwić, skoro Anna Zalewska - unitka z Dolnego Śląska, od chwili powołania jej na funkcję pisowskiego ministra edukacji ciąglę mówi bez sensu, nieustającym bzduro-tokiem.

Dodatek - dnia 18 października 2018 roku

Wczorajsze ofukanie Zalewskiej okazalo się bardzo skuteczne, bo już dzisiaj projekt tego rozporządzenia został upubliczniony na stronach Rządowego Centrum Legislacji (pod adresem >>>)

Dodatek - dnia 25 października 2018 roku

Po 8 dniach od złożenia wyżej wymienionego wniosku oraz 6 dniach skierowanego dodatkowo do MEN pisma (BS.46a.2018), dnia 25 października 2018 roku MEN było łaskawe odpowiedzieć na niego pismem o sygn. (DWST-WPZN.6001.200.2018.BA - z dnia 24 października 2018 r.. W przedstawionym piśmie brak jest jednak informacji publicznej wnioskowanej w punkcie pierwszym wniosku. W związku z tym przesłałem stosowny monit do Ministerstwa o przedstawienie brakującej informacji publicznej (BS.46b.2018).

> powrót