Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Pierwsza (pilna) petycja do MEN ws. projektu zmiany rozporządzenia z osiągania przez jst średnich wynagrodzeń nauczycieli

2018-10-22, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dok. sygn. - BS.48.2018
Od: Bogdan Stępień
Do: Anna Zalewska
       Minister Edukacji Narodowej

Dnia 22 października 2018 r.

Szanowna Pani Minister,

W związku z faktem, że projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego został upubliczniony dopiero dnia 18 października 2018 roku, w dzień po mojej w tej sprawie interwencji (wniosku BS.46.2018), pilnie apeluję do Pani o:

  1. poinformowanie, o tym (oczywistym) opóźnieniu upublicznienia wyżej wymienionego projektu wraz z podaniem przyczyny tego opóźnienia, na stronie internetowej Ministerstwa,

  2. stosowne (o miesiąc) przesunięcie zakończenia procesu legislacyjnego tego projektu oraz stosowne przesunięcie terminów do zgłaszania uwag do niego, oraz poinformowanie o tym fakcie na stronie internetowej Ministerstwa.

Oświadczenie: wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia, nazwiska oraz „stanowiska”.

Z poważaniem,
/-/
s-m Bogdan Stępień
Niezależny referent ds. MEN

Do wiadomości: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (przez Biuro Prezesa)

Dodano dnia 23 października 2018 roku:

Pierwsza reakcja MEN na pierszą (pilną) petycję w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego >>>

> powrót