Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wniosek do MF ws. sposobu naliczania subwencji wyrównawczej dla gmin

2018-10-22, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dok. sygn. - BS.49.2018
Od: Bogdan Stępień
Do: Teresa Czerwińska
       Minister Finansów

Dnia 22 października 2018 r.

Szanowna Pani Minister,

Od blisko 15 lat zajmuję się prawem stanowionym przez Sejm III RP a opracowywanym przez Zasoby Kapitału Ludzkiego Ministerstwa Finansów lub Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczące bezpośrednio finansów jednostek samorządu terytorialnego (jst). Pod mój świętokrzyski warsztat najsamprzód trafiły przepisy o części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin. Efektem analizy tych przepisów były wnioski: od przesterowania zbędnymi parametrami algorytmu naliczania kwoty podstawowej, aż po bardzo dziwne zachowanie się kwoty uzupełniającej tej części subwencji.

Jeszcze za czasów rządu SLD-PSL - pod kierownictwem p. Belki, przesłałem stosowne pismo do Ministerstwa Finansów z propozycją zmiany wyżej wymienionych przepisów, później poinformowałem o tym szefa pisowskich struktur na województwo świętokrzyskie - ze Słupska (Pomorze), następnie jego następczynię - z Sycowa (Dolny Śląsk), ale to wszystko zdało się na nic.

Oprócz powyższego, okazało się również (w owym czasie), że w ogólności naliczone poszczególne kwoty tej części subwencji - wg przepisów z ustawy o dochodach jst, dla gminy, są różne od naliczonych przez Ministerstwo Finansów. Ta anormalność była (jest?) z pewnością wynikiem tego, że Ministerstwo Finansów w procesie naliczania tych kwot stosowało (stosuje?) pośrednie zaokrąglanie wyników działań matematycznych.

Wobec powyższego, i działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2, oraz art. 10 - ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie wnioskuję o udzielenie mi informacji publicznej:

Przedstawienie mi metodologii obejmującej wszystkie procedury matematyczne wraz z kolejnością ich stosowania, w tym pośredniego zaokrąglania (do ilu miejsc po przecinku), wykorzystawane przez Ministerstwo Finansów w procesie naliczania tak kwoty podstawowej (Art. 20 ust. 6 ustawy o dochodach jst), jak i uzupełniającej (Art. 20 ust. 8 ustawy o dochodach jst), części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.,

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
s-m Bogdan Stępień
Niezależny referent ds. MEN

> powrót