Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Dwa bliźniacze wnioski do MEN i MF w sprawie nauczania indywidualnego

2018-11-14, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Po konsultacjach społecznych dotyczących projektu (z dnia 09 listopada 2017 r.) rozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018, podjęta została decyzja w MEN o rozpoczęciu wspierania (po raz pierwszy) - poprzez subwencję rządową, nauczania indywidualnego, bardzo kosztownej ścieżki edukacji dla samorządów, poprzez uwzględnienie jej w algorytmie podziału w wadze P32, ustalonej na poziomie 1 (słownie jeden).

Czy w subwencji oświatowej na rok 2018 zabezpieczono odpowiednie środki na te nowe zadania? - czy zwiększono z tego tytułu subwencję oświatową mając na względzie art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst? Ten temat jest poruszony w dwóch bliźniaczych wnioskach z dnia 2 listopada 2018 r. do MEN i MF, dostępnych pod poniższymi linkami.

  1. Wniosek do Ministra Edukacji Narodowej    >>>,

  2. Wniosek do Ministra Finansów    >>>.

Ustawowy termin odpowiedzi na wyżej wymienione wnioski to 16 listopada 2018 r.

Dodano dnia 19 listopada 2018 roku:

  1. Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 2018 r.    >>>,

  2. Odpowiedź Ministerstwa Finansów z dnia 16 listopada 2018 r.    >>>.

Komentarz do odpowiedzi MEN i MF na dwa bliźniacze wnioski:

Ad 1. Komentarz bez komentarza, bo co tu komentować? Chyba, że w ten sposób: Najwyższy czas na wygaszenie MEN, ale wpierw na pilną dymisję Anny Zalewskiej,

Ad 2. Odpowiedź Ministerstwa Finansów jest tylko nieco lepszej jakości, mimo, że udało się od niego uzyskać bardzo ważną informację. Otóż z tej odpowiedzi wynika wprost, że w subwencji oświatowej w ustawie budżetowej na rok 2018 jest ZERO złotych na nauczanie indywidualne, nadal zostało ono potraktowane w art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst, jako nauczanie w oddziale - tym samym potwierdziło się moje - graniczące z pewnością, podejrzenie o tym.

Wniosek:

Skoro w subwencji oświatowej w ustawie budżetowej na rok 2018 nie przewidziano środków na nauczanie indywidualne, to nie powinno się wprowadzać na rok 2018 wagi P32 na nauczanie indywidualne w algorytmie podziału subwencji oświatowej. Skutkiem wprowadzenia jednak tej wagi przez Annę Zalewską, było to, że jednym samorządom dano więcej, rabując pozostałe. Dopóki samorządy nie zrozumieją, o co w tym wszystkim chodzi, dopóty będą robione w konia przez MEN, kolejne rządy, ale i przez samych siebie.

> powrót