Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Pytania do GUS w sprawie działań Ministerstwa Finansów

2018-11-14, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Pytania skierowane poprzez Kancelarię Ogólną do Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 13 listopada 2018 r. w sprawie gęstości zaludnienia ustalanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego a stosowanych przez Ministerstwo Finansów do naliczania kwot uzupełniających części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.

Od: Bogdan Stępień
Do: Departament Badań Demograficznych
       Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Dnia 13 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że mam problem z wyslaniem zapytania poprzez formularz ze strony stat.gov.pl, przesylam go droga emailową.

  1. W słowniku ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zdefiniowane jest pojęcie gęstości zaludnienia w następujący sposób: "rozumie się przez to liczbę mieszkańców przypadających na jeden kilometr kwadratowy danej jednostki samorządu terytorialnego lub kraju, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy".

  2. W dokumentach GUS - dostępnych na stronie stat.gov.pl, w pliku np. powierzchnia_i_ludnosc_w_przekroju_terytorialnym_w_2018_tablice.xlsx gęstość zaludnienia podawana jest w zaokrągleniu do pełnych liczb całkowitych.

Pytanie pierwsze do GUS:

Czy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ustala gęstość zaludnienia z inną dokładnością niż podana w punkcie 2?

Minister Finansów powołując się na gęstość zaludnienia "ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy", w praktyce od kilku lat używa/stosuje gęstości zaludnienia z dokładnością do kilkunastu miejsc po przecinku, przy kalkulacji kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla samorządów typu gmina.

Pytanie drugie do GUS:

Czy Minister Finansów zwraca się co roku (od kilku już lat) do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o przedstawienie mu gęstości zaludnienia ustalonej przez Prezesa GUS z dokładnością inną niż podana w punkcie 2?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Z poważaniem,
Bogdan Stępień

> powrót