Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Ministerstwo Finansów łamie Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

2018-11-14, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

w trakcie edycji

Dok. sygn. - BS.56.2018
Od: Bogdan Stępień
Do: Teresa Czerwińska
       Minister Finansów

Dnia 14 listopada 2018 r.

Szanowna Pani Minister,

Od kilku lat Ministerstwo Finansów naliczając kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin - na podstawie art. 20 ust. 8 ustawy o dochodach jst, używa gęstości zaludnienia z dokładnością do kilkunastu miejsc po przecinku. Pojęcie gęstości zaludnienia określone jest w słowniku tej ustawy, jako „gęstości zaludnienia – rozumie się przez to liczbę mieszkańców przypadających na jeden kilometr kwadratowy danej jednostki samorządu terytorialnego lub kraju, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy”.

Główny Urząd Statystyczny przedstawiając corocznie dokument „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym”, zawsze przedstawia w nim gęstość zaludnienia samorządów z dokładnością do pełnych liczb całkowitych, a dokładniej naturalnych.

Mając na względzie, powyższe i fakt, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa (Art. 7 Konstytucji RP), oraz działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2, oraz art. 10 - ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie wnioskuję o udzielenie mi następującej informacji publicznej:

Przedstawienie mi źródła gęstości zaludnienia samorządów i kraju – „ustalonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy”, z taką dokładnością, jaką ostatnimi laty Ministerstwo Finansów używa ich do wyznaczania kwot uzupełniających części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.

Uwaga: przez powyższe źródło należy rozumieć (oficjalny) dokument Głównego Urzędu Statystycznego.

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
s-m Bogdan Stępień
Niezależny referent ds. MEN

> powrót