Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

MEN-owskie wariacje z powtórzeniami

2018-12-12, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dnia 7 listopada 2018 roku przedstawiłem Ministrowi Edukacji Narodowej petycję (sygn. BS.55.2018) w sprawie wzoru sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli a będącego elementem procedowanego projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dnia 28 listopada 2018 roku otrzymałem pismo z MEN (sygn. DWST-WPZN.6000.2.2018), z którego wynika, że MEN wprawdzie w sposób pokrętny, ale jednak dokonało korekty projektu ww. rozporządzenie i uwzględniło moją propozycję. To zostało odnotowane nie tylko poprzez przedstawioną mi odpowiedź, ale również w projekcie tego rozporządzenia w wersji z dnia 14 listopada oraz w wersji z dnia 28 listopada.

Wydawać by się mogło, że problem został już rozwiązany i lada dzień minister wreszcie podpisze ww. rozporządzenie. Nic jednak bardziej mylnego, bo dnia 11 grudnia 2018 roku otrzymałem kolejne pismo z MEN w tej sprawie (sygn. DWST-WPZN.6000.2.2018(3)), z którego wynika, że dokonuje ono w omawianym tu projekcie rozporządzenia dalszych zmian i to w taki sposób, że moja propozycja uwzględniona już przez MEN w projekcie zostaje anulowana. Ostatnia zmiana zaproponowana przez MEN jest niespójna z logiką dotychczasowego wzoru sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz ugruntowaną od lat praktyką.

W związku z powyższym, dnia 12 grudnia 2018 roku skierowałem stosowne pisma do: Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Oba te pisma przedstawiam poniżej.

Bardzo pilna informacja dla Ministra Edukacji Narodowej wysłana via email: Wednesday, December 12, 2018 9:50 AM

Dok. sygn. - BS.59.2018
Od: Bogdan Stępień
Do: Anna ZALEWSKA
       Minister Edukacji Narodowej

Dnia 12 grudnia 2018 r.

Szanowna Pani Minister,

Bardzo dziękuję za pismo z dnia 7 grudnia 2018 roku o sygn. DWST-WPZN.6000.2.2018(3). Z treści tego pisma wnioskuję, że w przypadku obowiązywania jednej kwoty bazowej w roku, w sprawozdaniu ze średnich wynagrodzeń nauczycieli pole B2 będzie puste, a w konsekwencji kolumna 5 i 7 też będą puste. Jeżeli prawidłowe jest powyższe moje rozumowanie, to wreszcie dla każdego stanie się czytelne, że kolumny 8 i 10 sprawozdania są niezgodne z art. 30a ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela. Czy Ministerstwo zdaje sobie z tego sprawę?

Jeżeli jednak jestem w błędzie i pole B2 będzie niepuste, to i kolumny 5 i 7 również. Jeżeli tak, to Ministerstwo będzie zmuszało samorządy do dzielenia zero przez zero przy ustalaniu wartości kolumny 7. Co będzie z opisami/nagłówkami pola B2 oraz kolumny 5 i 7?

Nie wykluczam tego, że zaraz po podpisaniu przez Panią rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli, przedstawię Pani kolejną petycję w sprawie tego rozporządzenia i obejmie ona problem niezgodności kolumny 8 i 10 sprawozdania z art. 30a ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela.

Wyraźnie widać, że Ministerstwo nie może się pogodzić z moją merytoryczną petycją w sprawie ww. sprawozdania (syng. BS.55.2018), i pomimo tego, że wcześniej - wprawdzie w pokrętny sposób, zastosowało się jednak do niej (dokument na stronie Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/.../dokument370114.pdf), to z treści ostatnio przesłanego mi pisma wynika, że wycofuje się z tego.

Ministerstwo dzielnie walczy z problemami, które samo sobie stworzyło.

Coraz wyraźniej widać, że polska edukacja ma się jeszcze jako tako, nie dzięki Ministerstwu Edukacji Narodowej, a wbrew temu, co się w nim dzieje.

Z poważaniem,
/-/
s-m Bogdan Stępień
Niezależny referent ds. MEN

Do wiadomości: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Ostrzeżenie przed wydaniem przez MEN bubla prawnego skierowane do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji - via email: Wednesday, December 12, 2018 3:16 PM

Dok. sygn. - BS.60.2018
Od: Bogdan Stępień
Do: Jolanta RUSINIAK
       Prezes Rządowego Centrum Legislacji

Dnia 12 grudnia 2018 r.

Szanowna Pani Prezes,

Bardzo Panią proszę o dokładne przyjrzenie się projektowi rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli ten projekt zostanie zatwierdzony, w formie takiej, jak mi to wynika z wczorajszego pisma otrzymanego z MEN, to Rządowe Centrum Legislacji będzie współodpowiedzialne za wydanie tego bubla prawnego.

Z poważaniem,
/-/
s-m Bogdan Stępień
Niezależny referent ds. MEN

Załączniki:
Bardzo pilna informacja dla Ministra Edukacji Narodowej – z dnia 12 grudnia 2018 r.

> powrót