Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Rządowe pozoranctwo w rozwiązywaniu istotnych problemów

2018-12-21, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dnia 29 listopada 2018 roku przedstawiłem Ministrowi Edukacji Narodowej petycję, w której apelowałem o urealnienie wagi na uczniów w nauczaniu indywidualnym, w projekcie rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej na rok 2019. Jednocześnie apelowałem w tej petycji o stosowny - z tego tytułu, wzrost subwencji oświatowej w ustawie budżetowej na rok 2019.

To, że wyżej wymieniona waga jest zaniżona i to w sposób wyjątkowo rażący, to sprawa oczywista (kiedyś poświęcę temu tematowi oddzielne opracowanie). Siłą każdej petycji powinno być nie ilość złożonych pod nią podpisów a jej merytoryczność. Ważność tej petycji powinna być dostrzeżona przez MEN, poprzez choćby ustosunkowanie się do niej w czasie procesu uzgodnień/konsultacji/opiniowania omawianego projektu rozporządzenia.

Przed podpisaniem rozporządzenia przez Ministra Edukacji Narodowej, trafia ono do Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji (RCL) i poddawane jest ono ostatecznej ocenie. W związku z tym - w ostatniej chwili (rzutem na taśmę), postanowiłem dodatkowo dnia 18 grudnia 2018 roku, poinformować Prezesa RCL o przedstawionej p. Annie Zalewskiej ww. petycji.

Poniżej przedstawiam swoje pismo do Prezesa RCL i jego odpowiedź.

Pilna informacja dla Prezesa Rządowego Centrum Legislacji
wysłana via email: Tuesday, December 18, 2018 1:37 PM

Dok. sygn. - BS.63.2018
Od: Bogdan Stępień
Do: Jolanta RUSINIAK
       Prezes Rządowego Centrum Legislacji

Dnia 18 grudnia 2018 r.

Szanowna Pani Prezes,

       Bardzo Panią proszę o zapoznanie się z moją petycją do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rażącego zaniżenia wagi na uczniów w nauczaniu indywidualnym w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. Petycja dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.gov.pl/web/edukacja/petycja-do-men-w-sprawie-projektu-..., oraz niezależnie od tego na stronie Instytutu Analiz Regionalnych >>> www.iar.pl/aktualnosci/2018-11-30_Petycja_do_MEN.html.

Z poważaniem,
/-/
s-m Bogdan Stępień
Niezależny referent ds. MEN

Odpowiedź Rządowego Centrum Legislacji
otrzymana via email: Thursday, December 20, 2018 9:00 AM

Dok. sygn. - RCL.DPPTK.053.49/2018
Od: Barbara Trojanowska-Wysocka
       Rządowe Centrum Legislacji
Do: Bogdan Stępień

Dnia 19 grudnia 2018 r.

Nawiązując do korespondencji elektronicznej z dnia 18 grudnia 2018 r., zawierającej prośbę do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji o zapoznanie się z petycją skierowaną do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rażącego zaniżenia wagi na uczniów w nauczaniu indywidualnym w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019, informuję, że wskazany przez Pana dokument zawierający treść przedmiotowej petycji został przekazany do wiadomości Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

Barbara Trojanowska-Wysocka
Wicedyrektor
Departamentu Prawnego i Postępowań przed
Trybunałem Konstytucyjnym
w Rządowym Centrum Legislacji

Z odpowiedzi RCL wynika, że "dokument zawierający treść podmiotowej petycji została przekazana do wiadomości Prezesa Rządowego Centrum Legislacji". Czy Prezes RCL zapozna się z "dokumentem zawierającym treść podmiotowej petycji"? Pożyjemy, zobaczymy!

Jakie wnioski Prezes RCL wyciągnie z przedstawionej petycji? Czy raczy odpowiedzieć? - tym bardziej, że jak się okazało, to w dniu przesłania ww. pisma do Prezesa RCL, p. Anna Zalewska - w pośpiechu(?), tego dnia podpisała swoje rozporządzenie (dostępne dotychczas tylko na stronie MEN - od dnia 19 grudnia 2018 roku), w którym nie widać śladu uwzględniania mojej petycji.

W podpisanym rozporządzeniu nie widać śladu o mojej petycji, ale taki ślad powinien istnieć w uzasadnieniu projektu tego rozporządzenia przedstawionego do ostatecznej jego oceny przez Komisję Prawniczą Rządowego Centrum Legislacji. Co z tym śladem zrobiły Zasoby Kapitału Ludzkiego RCL? Wcześniej lub później się tego dowiemy, ale trzeba o to powalczyć, być może nawet przed WSA w Warszawie.

> powrót