Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Kwoty subwencji oświatowej wraz z metryczkami na rok 2018 - dla powiatów i miast grodzkich województwa warmińsko-mazurskiego na zadania powiatów

2018-02-26, autor: Bogdan Stępień
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Standard finansowy A na rok 2018 wynosi 5 409,1141 zł. Metryczki subwencyjne - poszerzone o podział subwencji oświatowej na jej części wydatkowe, dostępne są po kliknięciu na dany samorząd. Dostęp do metryczek możliwy jest tylko w ramach dostępu odpłatnego www.iar.pl. Przykład metryczki >>>. Wielkości użyte w metryczkach zdefiniowane są w rozporządzeniu Dz. U. z 2017 r. poz. 2395.

TERYT Powiat / miasto grodzkie Di SO [zł]
2801 bartoszycki powiat ziemski 1,0439582395 19 481 172
2802 braniewski powiat ziemski 1,0123647491 13 444 149
2803 działdowski powiat ziemski 1,0511250210 20 103 825
2804 elbląski powiat ziemski 1,0396584385 12 073 028
2805 ełcki powiat ziemski 1,0109744243 39 803 769
2806 giżycki powiat ziemski 0,9867683385 28 448 050
2807 iławski powiat ziemski 1,0273417800 41 638 359
2808 kętrzyński powiat ziemski 1,0312662524 20 316 191
2809 lidzbarski powiat ziemski 1,0335245552 16 964 626
2810 mrągowski powiat ziemski 1,0222535604 18 124 923
2811 nidzicki powiat ziemski 1,0496430038 14 388 344
2812 nowomiejski powiat ziemski 1,0827736424 9 607 686
2813 olecki powiat ziemski 0,9727859514 17 361 050
2814 olsztyński powiat ziemski 0,9653268813 26 938 226
2815 ostródzki powiat ziemski 1,0047974258 53 393 538
2816 piski powiat ziemski 1,0511997402 22 254 752
2817 szczycieński powiat ziemski 1,0103642758 22 415 305
2818 gołdapski powiat ziemski 1,0007287893 8 144 892
2819 węgorzewski powiat ziemski 1,0132581291 8 092 663
2861 Elbląg miasto grodzkie 1,0130250375 60 213 561
2862 Olsztyn miasto grodzkie 1,0221238797 132 275 864
  RAZEM 605 483 973