Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wniosek do MEN ws. uzasadnienia do rozporządzenia o sprawozdaniu ze średnich wynagrodzeń nauczycieli

2019-01-02, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Wniosek do Ministra Edukacji Narodowej - wysłany via email: Wednesday, January 02, 2019 1:39 PM

Dok. sygn. - BS.02.2019
Od: Bogdan Stępień
Do: Anna Zalewska
       Minister Edukacji Narodowej

Dnia 02 stycznia 2019 r.

Szanowna Pani Minister,

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2, oraz art. 10 - ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie wnioskuję o udzielenie mi następującej informacji publicznej:

przedstawienie mi uzasadnienia do podpisanego przez Panią w dniu 5 grudnia 2018 roku rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem zmian w tym rozporządzeniu wraz z ustosunkowaniem się do nich, które nastąpiły po przedstawieniu projektu tego rozporządzenia Rządowemu Centrum Legislacji a dostępnym pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317208/katalog/12542416#12542416.

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
s-m Bogdan Stępień
Niezależny referent ds. MEN

> powrót