Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Pierwsza lekcja dla Pana Marszałka Bielana

2019-03-20, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dzisiaj tj. dnia 20 marca 2019 roku na portalu Rzeczpospolitej opublikowany został artykuł pod tytułem Adam Bielan: Kierujemy olbrzymi strumień podwyżek dla nauczycieli. Artykuł jest bardzo krótki i jest w nim sama prawie propaganda. Odpowiedź na ten wywiad z Panem Marszałkiem rozkładam na dwie części - czytaj dwie lekcje dla Pana Marszałka.

W tej lekcji zajmę się tą oto wypowiedzią Pana Marszałka „Nauczyciele, którzy słusznie są oburzeni na wysokość swoich płac, powinni zadać sobie pytanie: czy chcą powrotu do władzy ugrupowania, które przez 3 lata dało im podwyżki w wysokości 0 zł.”

Stawiam twierdzenie, że za czasów PO-PSL, nauczycielom względnie żyło się lepiej, niż żyje się za czasów PiS.

Dowód twierdzenia przedstawiam poniżej.

Tabela 1: Średnie wynagrodzenia za lata 2007 do 2019
Rok Średnie wynagrodzenia w gospodarce narodowej Średnie wynagrodzenia nauczycieli
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani
2007 2 691 1 546 1 933 2 706 3 479
2008 2 944 1 701 2 126 2 977 3 827
2009 3 103 2 214 2 457 3 188 4 074
2010 3 225 2 340 2 597 3 370 4 306
2011 3 400 2 504 2 779 3 605 4 607
2012 3 522 2 651 2 943 3 818 4 878
2013 3 650 2 718 3 017 3 913 5 000
2014 3 783 2 718 3 017 3 913 5 000
2015 3 900 2 718 3 017 3 913 5 000
2016 4 047 2 718 3 017 3 913 5 000
2017 4 272 2 753 3 056 3 964 5 065
2018 4 585 2 863 3 178 4 123 5 269
2019 ??? 3 045 3 380 4 385 5 603
Legenda do powyższej tabeli:
- średnie wynagrodzenia w gospodarne narodowej wg GUS
- średnie wynagrodzenia nauczycieli wg metryczek subwencji oświatowej
Tabela 2: Zmiana średnich wynagrodzeń względem roku 2007
Rok w gospodarce narodowej nauczycieli
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani
2008 9,4% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
2009 15,3% 43,2% 27,1% 17,8% 17,1%
2010 19,8% 51,4% 34,4% 24,5% 23,8%
2011 26,3% 62,0% 43,8% 33,2% 32,4%
2012 30,9% 71,5% 52,3% 41,1% 40,2%
2013 35,6% 75,8% 56,1% 44,6% 43,7%
2014 40,6% 75,8% 56,1% 44,6% 43,7%
2015 44,9% 75,8% 56,1% 44,6% 43,7%
2016 50,4% 75,8% 56,1% 44,6% 43,7%
2017 58,7% 78,1% 58,1% 46,5% 45,6%
2018 70,4% 85,2% 64,4% 52,4% 51,4%
2019 ??? 97,0% 74,9% 62,1% 61,1%
Tabela 3: Zmiana średnich wynagrodzeń względem roku 2007 - za czasów PO-PSL
Rok w gospodarce narodowej nauczycieli
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani
2008 9,4% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
2009 15,3% 43,2% 27,1% 17,8% 17,1%
2010 19,8% 51,4% 34,4% 24,5% 23,8%
2011 26,3% 62,0% 43,8% 33,2% 32,4%
2012 30,9% 71,5% 52,3% 41,1% 40,2%
2013 35,6% 75,8% 56,1% 44,6% 43,7%
2014 40,6% 75,8% 56,1% 44,6% 43,7%
2015 44,9% 75,8% 56,1% 44,6% 43,7%
Rząd PO-PSL oddając władze w 2015 roku, wcześniej cały czas nadążał (oprócz roku 2015) z podwyżkami dla nauczycieli za średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej względem roku 2007.
Tabela 4: Zmiana średnich wynagrodzeń względem roku 2015 za czasów PiS
Rok w gospodarce narodowej nauczycieli
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani
2016 3,8% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
2017 9,5% 1,30% 1,30% 1,30% 1,3%
2018 17,6% 5,36% 5,36% 5,36% 5,4%
2019 ??? 12,1% 12,1% 12,1% 12,1%
Od samego początku objęcia przez PiS władzy, zmiana średnich wynagrodzeń nauczycieli mocno nie nadąża za zmianami w wynagrodzeniach w gospodarce narodowej - w 2018 roku jest to różnica aż 12,2 punktów proc. (17,6%-5,4%).
Według szacunków NBP wzrost wynagrodzeń w 2019 roku wyniesie 6,8% (Raport o inflacji, listopad 2018). Nieco niższy wzrost przewiduje Ministerstwo Finansów. Zdaniem specjalistów z tej instytucji, wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną o 5,6% przy wzroście 6,1% w sektorze przedsiębiorstw. Predykcje Komisji Europejskiej są najbardziej optymistyczne. Według tej instytucji wynagrodzenia nominalne w Polsce wzrosną o 7%.
Żródło https://wynagrodzenia.pl/artykul/prognozy-wynagrodzen-na-2019-rok 
Jeżeli przyjmiemy za powyższymi szacunkami, że wzrost średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2019 wyniesie tylko 5%, oraz zechce się przywrócić podobne relacje średnich wynagrodzeń nauczycieli do średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej jak z roku 2015, to od stycznia 2019 roku kwota bazowa dla nauczycieli zamiast wzrostu o 5% - czyli do 3 045,21 zł, powinna była wzrosnąc ponad 16%, czyli do około 3 370 zł.

> powrót