Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Będą cuda przy podziale subwencji oświatowej?

2019-06-24, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Jeżeli samorządy nie podejmą i to bardzo pilnie działań, zmierzających do wykreślenia przez Senat RP przepisu art. 28 ust. 6 pkt 7b ustawy o dochodach jednostkach samorządu terytorialnego, wprowadzonego ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustawy, to przy podziale subwencji oświatowej będą się mogły odbywać cuda. Te cuda będzie odczyniał Minister Edukacji Narodowej.

Wprowadzony przepis, o którym mowa wyżej, stanowi że przy podziale subwencji oświatowej Minister Edukacji Narodowej będzie musiał brać pod uwagę "sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego". Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego uwzględniana jest w subwencji wyrównawczej. Jeżeli omawiany przepis nie zostanie usunięty, to dojdzie do pomieszania grochu z kapustą, a subwencja oświatowa przestanie pełnić funkcję zadaniową - finansować zadania oświatowe i rozwalone zostaną wszystkie obecne jej standardy - w tym finansowe.

Pozostało bardzo, bardzo niewiele czasu, na podjęcie ze strony samorządów zdecydowanych działań, zmierzających do usunięcia przez Senat RP powyższego przepisu, bo już jutro tj. dnia 25 czerwca 2019 roku o godz. 16-tej ustawą tą zajmą się na wspólnym posiedzeniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - Senatu RP.

Uwaga:

Jest rzeczą skandaliczną, że nadal największa pozycja w budżecie państwa lub też jedna z największych, jaką jest subwencja oświatowa, dzielona jest pomiędzy samorządy przy pomocy rozporządzenia wydawanego co roku przez MEN i to w znacznym zakresie wg jego widzi mi się, a nie przepisów ustawowych.

Dodatkowo:

Cztery pisma do Senatu RP dotyczące Apelu do Senatorów RP ws. ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Przedszkolanki walczą a samorządy (mając podane, jak na tacy) śpią?

> powrót