Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2019 roku jest niezgodny ze zmienianym rozporządzeniem

2019-08-01, autor: Bogdan Stępień                                                                 
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dnia 29 lipca 2019 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej zarejestrowało na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia z dnia 29 lipca 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. – nazywany dalej projektem rozporządzenia.

Twierdzenie:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2019 roku jest niezgodny z częścią zasadniczą rozporządzenia zmienianego.

Wywody logiczno-prawne:

1.     W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2446), w jego części zasadniczej,  czyli preambule do jego Załącznika - algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej, czytamy:

„§ 2.    Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

2)   dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;”

2.     Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie, o którym mowa w pkt. 1, poprzez dodanie w jego Załączniku ust. 7a. Ten nowy ustęp, to algorytm podziału dodatkowej części oświatowej subwencji ogólnej, związanej ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku.

3.     Algorytm podziału dodatkowej części oświatowej subwencji ogólnej, o którym mowa w pkt. 2 uwzględnia wyłącznie oświatę publiczną (w tym dotowaną przez samorządy i rząd).

4.    Uwzględnienie tylko oświaty publicznej (w tym dotowanej przez samorządy i rząd) w algorytmie podziału dodatkowej części oświatowej subwencji ogólnej oznacza,  że  przy podziale tej dodatkowej subwencji nie została uwzględniona dotowana oświata niepubliczna, co w sposób jawny jest niezgodne z pkt. 1.

5.    Podsumowanie: przedstawiony przez Ministra Edukacji Narodowej projekt rozporządzenia z dnia 29 lipca 2019 roku jest niezgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2446).

 

Post związany z tym wpisem dostępny jest na facebooku:
możesz go polubić, skomentować i/lub udostępnić innym