Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Podziękowanie i zachęta dla oświaty niepublicznej

2019-10-22, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 14 sierpnia 2019 roku do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie petycji dotyczącej dyskryminacji oświaty niepublicznej przez art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, na samym jego początku czytamy: „Uprzejmie informuję, że do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło dotychczas prawie 30 skarg (mylnie nazwanych petycją), dotyczących skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisu art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019.1287)”.

Z powyższego wynika, że blisko trzydzieści osób wsparło moją petycję. Wszystkim tym osobom bardzo serdecznie dziękuje.

Bez szerokiego wsparcia takich inicjatyw oraz konsolidacji oświaty niepublicznej - odpowiedniego jej się zorganizowania na szczeblu krajowym, może ona zacząć mieć rzucane coraz większe kłody pod nogi.

> powrót

 

Post związany z tym wpisem dostępny jest na facebooku:
możesz go polubić, skomentować i/lub udostępnić innym