Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Kwoty subwencji oświatowej wraz z metryczkami na rok 2019 - dla powiatów i miast grodzkich województwa podlaskiego na zadania powiatów

2019-02-24, autor: Bogdan Stępień
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Standard finansowy A na rok 2019 wynosi 5 568,5657 zł. Metryczki subwencyjne - poszerzone o podział subwencji oświatowej na jej części wydatkowe, dostępne są po kliknięciu na dany samorząd. Dostęp do metryczek możliwy jest tylko w ramach dostępu odpłatnego www.iar.pl. Przykład metryczki >>>. Wielkości użyte w metryczkach zdefiniowane są w rozporządzeniu Dz.U. 2018 poz. 2446.

Legenda: sortowanie w poniższej tabeli jest wg kodu TERYT, subwencja oświatowa ostateczna, to przydzielona samorządowi wg algorytmu podziału na rok 2019, a planowana, to podana przez Ministerstwo Finansów jesienią roku 2018.

Kod TERYT Powiat / miasto grodzkie Di subwencja oświatowa [zł]
ostateczna plan
2001 augustowski pz 1,0391414694 24 678 925 23 896 705 ­
2002 białostocki pz 1,0538488710 8 839 208 9 208 042 ¯
2003 bielski pz 1,0480023297 15 550 545 15 659 170 ¯
2004 grajewski pz 1,0531875654 15 902 632 18 753 896 ¯
2005 hajnowski pz 1,0306939995 9 682 958 10 115 094 ¯
2006 kolneński pz 1,0396008991 6 200 111 6 118 855 ­
2007 łomżyński pz 1,0737417533 825 492 829 659 ¯
2008 moniecki pz 1,0094536597 12 175 500 11 983 572 ­
2009 sejneński pz 1,0436769912 3 021 670 3 039 433 ¯
2010 siemiatycki pz 1,0406808303 12 310 120 11 750 342 ­
2011 sokólski pz 1,0450595279 22 513 187 22 683 108 ¯
2012 suwalski pz 1,0602140211 3 293 788 3 546 002 ¯
2013 wysokomazowiecki pz 1,0441913088 23 433 244 23 733 102 ¯
2014 zambrowski pz 1,0278788593 19 000 788 18 517 630 ­
2061 Białystok mg 1,0285787244 205 509 875 203 449 076 ­
2062 Łomża mg 1,0448199010 52 854 660 54 004 410 ¯
2063 Suwałki mg 1,0206539309 43 389 463 47 744 935 ¯
  RAZEM     479 182 166 485 033 031 ¯