Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Kwoty subwencji oświatowej wraz z metryczkami na rok 2019 - dla powiatów i miast grodzkich województwa świętokrzyskiego na zadania powiatów

2019-02-24, autor: Bogdan Stępień
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Standard finansowy A na rok 2019 wynosi 5 568,5657 zł. Metryczki subwencyjne - poszerzone o podział subwencji oświatowej na jej części wydatkowe, dostępne są po kliknięciu na dany samorząd. Dostęp do metryczek możliwy jest tylko w ramach dostępu odpłatnego www.iar.pl. Przykład metryczki >>>. Wielkości użyte w metryczkach zdefiniowane są w rozporządzeniu Dz.U. 2018 poz. 2446.

Legenda: sortowanie w poniższej tabeli jest wg kodu TERYT, subwencja oświatowa ostateczna, to przydzielona samorządowi wg algorytmu podziału na rok 2019, a planowana, to podana przez Ministerstwo Finansów jesienią roku 2018.

Kod TERYT Powiat / miasto grodzkie Di subwencja oświatowa [zł]
ostateczna plan
2601 buski pz 1,0231718988 36 237 361 36 958 566 ¯
2602 jędrzejowski pz 1,0683860184 31 132 724 31 619 063 ¯
2603 kazimierski pz 1,0720448354 16 890 192 17 365 637 ¯
2604 kielecki pz 1,0360091550 23 062 046 24 148 422 ¯
2605 konecki pz 1,0232292436 29 806 234 28 886 273 ­
2606 opatowski pz 1,0411922734 28 396 561 28 003 597 ­
2607 ostrowiecki pz 1,0545570057 52 903 881 51 532 003 ­
2608 pińczowski pz 1,0449492972 16 853 613 17 118 521 ¯
2609 sandomierski pz 1,0459268056 34 161 435 33 084 621 ­
2610 skarżyski pz 1,0356066159 40 990 223 40 984 642 ­
2611 starachowicki pz 1,0346475220 33 188 474 32 943 166 ­
2612 staszowski pz 1,0466827987 24 549 390 24 825 951 ¯
2613 włoszczowski pz 1,0319518044 17 688 468 17 291 602 ­
2661 Kielce mg 1,0330224255 175 707 550 171 192 677 ­
  RAZEM     561 568 152 555 954 741 ­