Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Kwoty subwencji oświatowej wraz z metryczkami na rok 2019 - dla powiatów i miast grodzkich województwa warmińsko-mazurskiego na zadania powiatów

2019-02-24, autor: Bogdan Stępień
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Standard finansowy A na rok 2019 wynosi 5 568,5657 zł. Metryczki subwencyjne - poszerzone o podział subwencji oświatowej na jej części wydatkowe, dostępne są po kliknięciu na dany samorząd. Dostęp do metryczek możliwy jest tylko w ramach dostępu odpłatnego www.iar.pl. Przykład metryczki >>>. Wielkości użyte w metryczkach zdefiniowane są w rozporządzeniu Dz.U. 2018 poz. 2446.

Legenda: sortowanie w poniższej tabeli jest wg kodu TERYT, subwencja oświatowa ostateczna, to przydzielona samorządowi wg algorytmu podziału na rok 2019, a planowana, to podana przez Ministerstwo Finansów jesienią roku 2018.

Kod TERYT Powiat / miasto grodzkie Di subwencja oświatowa [zł]
ostateczna plan
2801 bartoszycki pz 1,0445970349 21 093 678 20 974 810 ­
2802 braniewski pz 1,0165056792 13 827 501 14 324 762 ¯
2803 działdowski pz 1,0553758721 22 867 811 23 075 873 ¯
2804 elbląski pz 1,0463261911 12 833 327 12 982 769 ¯
2805 ełcki pz 1,0143594955 44 507 831 44 620 715 ¯
2806 giżycki pz 0,9829006916 30 314 825 30 947 190 ¯
2807 iławski pz 1,0294306111 45 361 476 45 925 154 ¯
2808 kętrzyński pz 1,0396427511 22 252 661 21 952 687 ­
2809 lidzbarski pz 1,0327093916 18 914 874 18 730 587 ­
2810 mrągowski pz 1,0275521339 19 082 195 19 920 778 ¯
2811 nidzicki pz 1,0625815775 15 466 246 15 667 231 ¯
2812 nowomiejski pz 1,0945929515 10 720 513 10 696 398 ­
2813 olecki pz 0,9697074152 18 612 426 19 174 946 ¯
2814 olsztyński pz 0,9689733439 28 451 214 29 342 838 ¯
2815 ostródzki pz 1,0097468769 55 733 171 57 311 989 ¯
2816 piski pz 1,0569328107 22 928 926 23 639 582 ¯
2817 szczycieński pz 1,0205341201 24 923 585 24 834 191 ­
2818 gołdapski pz 1,0070332425 9 240 932 8 991 233 ­
2819 węgorzewski pz 1,0146422169 8 957 011 8 896 861 ­
2861 Elbląg mg 1,0239212976 67 762 881 68 238 694 ¯
2862 Olsztyn mg 1,0207869222 146 259 521 147 432 236 ¯
  RAZEM     660 112 605 667 681 524 ¯