Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Minister Edukacji Narodowej zrobił błąd lub świadomie złamał prawo!

2020-01-05, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Z początkiem ubiegłego roku, po zapowiedzi przez nauczycieli ogłoszenia akcji strajkowej, Anna Zalewska w popłochu ogłosiła, że przewidziany kolejny o 5% wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2020 roku zostanie przyspieszony - przesunięty na 1 września 2019 roku.

W dniu 1 marca 2019 roku MEN zarejestrowało na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmienie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, w którym przedstawiono regulacje uwzględniające powyższy wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

Korzystając z przysługującego mi prawa, dnia 22 marca 2019 roku przedstawiłem MEN swoje uwagi do tego projeku. W jednej z tych uwag napisałem:
Podstawową wielkością mającą wpływ na wynagrodzenia nauczycieli jest kwota bazowa dla nauczycieli ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Zaproponowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku w projekcie ustawy z dnia 28.02.2019 dotyczącej zmiany ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, poprzez zawieszenie dotychczasowych przepisów art. 30 ust. 3 w ustawie Karta Nauczyciela jest sytuacją niespotykaną w dotychczasowej praktyce legislacyjnej, jest również propozycją pozasystemową i doprowadzi do ogromnego zamieszania.

MEN nigdy nie było łaskawe do ustosunkowania się nie tylko do moich ale wszystkich innych uwag do tego projektu (dowód tutaj). Z początkiem maja 2019 roku Zalewska ogłosiła, że ma już gotowy projekt do złożenia do Sejmu w powyższej sprawie. Ponieważ MEN nie zarejestrowało ostatecznej wersji tego projektu na stronie Rządowego Centrum Legislacji postanowiłem zwrócić się o jego udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ministerstwo odpowiedziało, że nie ma innego projektu oprócz tego, który jest dostępny na stronie RCL. To jakieś szaleństwo: z jednej strony go ma a z innej strony go nie ma.

Poźniej się okazało, że projekt ustawy w powyższej sprawie został skierowany do Sejmu nie przez Rząd (MEN) a przez grupę posłów PiS. Nowy projekt bardzo istotnie się różnił od jego wersji pierwotnej - część regulacji zniknęła ale jednocześnie pojawiły się nowe, w tym zdyskryminowanie oświaty niepublicznej w sposób zakamuflowany. W nowym projekcie zachowano jednak zawieszenie przepisu art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela na okres od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

W przepchniętej w dniu 13 czerwca 2019 roku w ekspresowym tempie i kolanami ustawie, ostateczny wzrost (od 1 września 2019 roku) średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela wyniósł nie 5% a 9.6% i odbył się z zawieszeniem art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Tabela 1. Średnie wynagrodzenia nauczycieli wg stopni awansu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku ustalone na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Kwota bazowa dla nauczycieli w tym okresie wynosiła 3 045,21 zł.

Awans

Wskaźniki kwoty bazowej

Średnie wynagrodzenie

od 1 stycznia

do 31 sierpnia

[3 045,21 zł * kol2]

1

2

3

Stażysta

100%

3 045,21 zł

Kontraktowy

111%

3 380,18 zł

Mianowany

144%

4 385,10 zł

Dyplomowany

184%

5 603,19 zł

Tabela 2. Średnie wynagrodzenia nauczycieli wg stopni awansu w okresie od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku ustalone na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2019 roku (Dz. U. 2019 poz. 1287).

Awans

Średnie wynagrodzenie

od dnia 1 stycznia

do dnia 31 sierpnia [kol3 z Tab. 1]

od dnia 1 września do dnia 31 grudnia [kol2 *1.096]

1

2

3

Stażysta

3 045,21 zł

3 337,55 zł

Kontraktowy

3 380,18 zł

3 704,68 zł

Mianowany

4 385,10 zł

4 806,07 zł

Dyplomowany

5 603,19 zł

6 141,10 zł

Tabela 3. Średnie wynagrodzenia nauczycieli wg stopni awansu podane przez MEN we wzorze Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.

Awans

Średnie wynagrodzenie

od dnia 1 stycznia

do dnia 31 sierpnia

od dnia 1 września do dnia 31 grudnia

1

2

3

Stażysta

3 045,21 zł

3 337,55 zł

Kontraktowy

3 380,18 zł

3 704,68 zł

Mianowany

4 385,10 zł

4 806,07 zł

Dyplomowany

5 603,19 zł

6 141,09 zł

Z porównania tabel 2 i 3 wynika, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zrobiło błąd we wzorze Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019 poprzez nieprawidłowe ustalenie wartości średniego wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych dla okresu od 1 września do 31 grudnia 2019 roku.

Czy ten błąd, rzeczywiście jest błędem (czymś popełnionym nieświadomie)? Spójrzmy teraz na tabelę 4.

Tabela 4. Średnie wynagrodzenia nauczycieli wg stopni awansu w okresie od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku ustalone nie na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2019 roku (Dz. U. 2019 poz. 1287), a na podstawie założenia: wzrostu kwoty bazowej o 9.6% od 1 września 2019 roku i wskaźników z art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Wzrost kwoty bazowej z 3 045,21 zł o 9.6% daje kwotę 3 337,55 zł.

Awans

Wskaźniki kwoty bazowej

Średnie wynagrodzenie

w okresie 01.09.2019 do 31.12.2019

[3337,55 zł * kol2]

1

2

3

Stażysta

100%

3 337,55 zł

Kontraktowy

111%

3 704,68 zł

Mianowany

144%

4 806,07 zł

Dyplomowany

184%

6 141,09 zł

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 przewidziano kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 337.55 zł, czyli ma ona wzrosnąć o 9.6% w stosunku do ustalonej w ustawie budżetowej na rok poprzedni, a średnie wynagrodzenia nauczycieli w roku 2020 mają wynieść tyle, co przedstawiono w Tab. 4.

Zatem, gdyby Ministerstwo Edukacji Narodowej - działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2019 roku (Dz. U. 2019 poz. 1287), prawidłowo ustaliło średnie wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych dla okresu od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, to by się okazało, że od 1 stycznia 2020 roku średnie wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych spadłyby o jeden grosz! A to byłoby dla rządu obciachem, więc obstawiam (ale i wprost to wynika z powyższych tabel), że MEN ustalając średnie wynagrodzenia nauczycieli dla okresu od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku  - we wzorze Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019, złamało art. 14 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, bo ustalając te średnie wynagrodzenia podniosło kwotę bazową o 9.6% i odwiesiło art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Ktoś powie, że czepiam się błahostki - jednego grosza? Właśnie ten jeden grosz jest jednym z kolejnych dowódów na zataczającą coraz większe kręgi kaczyzację prawa - karczowania logiki z prawa państwowego.

> powrót