Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Rząd PiS uczy się grać w golfa na nosie samorządów

2020-01-22, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Pod koniec grudnia 2019 roku Rząd przedstawił Sejmowi III RP kolejną wersję projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druk sejmowy nr 112). W projekcie tym zapisano, że subwencja oświatowa na rok 2020 wyniesie 49 735 775 000 zł. Czy ta kwota została prawidłowo, zgodnie z prawem ustalona? Aby to ocenić należy znać szereg danych, którymi póki co nie dysponuję, więc odpowiedź na powyższe pytanie pozostaje otwarta.

Z początkiem stycznia 2020 roku Rząd przedstawił Sejmowi autopoprawkę do wyżej wymienionego projektu (druk sejmowy nr 112A). W tej autopoprawce zapisano wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli od września 2020 o 6%, co w efekcie spowoduje wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli w takim samym stopniu.

W związku z tym, Rząd postanowił podnieść subwencję oświatową na rok 2020 o 100 mln zł - tj. do kwoty 49 835 775 000 zł.

Pytanie:

Czy wzrost subwencji oświatowej o 100 mln zł - w związku ze wzrostem kwoty bazowej dla nauczycieli od 1 września 2020 roku o 6%, jest prawidłowy, zgodny z prawem? Czy na takie pytanie da się odpowiedzieć?

Owszem da się odpowiedzieć - do tego wystarczy tylko przyjąć założenie, że kwota subwencji oświatowej ustalona w pierwotnym projekcie ustawy budżetowej (druk sejmowy nr 112), czyli bez podwyżki kwoty bazowej dla nauczycieli od 1 września 2020 roku, została ustalona prawidłowo i w minimalnym zakresie, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ile zatem powinien wynieść wzrost tej subwencji?

Nie wchodząc w zawiłości prawa oraz zawiłości rachunkowe, wzrost tej subwencji powinien wynieść nie 100 mln, a blisko 1 miliard zł, czyli powienien być prawie dziesięciokrotnie wyższy!

Kiedy piszę ten tekst, projekt ustawy budżetowej jest jeszcze na etapie prac w Komisji Finansów Publicznych - Sejmu III RP, więc można jeszcze coś zrobić, potrzebna jest jednak pełna mobilizacja samorządów. Poprawki do ustawy budżetowej w omawianym tu zakresie można składać do wtorku tj. dnia 28 stycznia 2020 roku do godziny 16-tej w pokoju 101 Stary Dom Poselski do pani Zofii Springer.