Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Senacka poprawka do ustawy budżetowej na rok 2020 zwiększająca subwencję oświatową o ponad 4.6 mld złotych

2020-02-20, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dnia 20 lutego 2020 roku na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, przyjęta została poprawka do ustawy budżetowej na rok 2020 zwiększająca subwencję oświatową na ten rok o ponad 4.6 miliarda złotych.

Fragment nagrania z posiedzenia tej komisji, obejmujący tę poprawkę.

Poprawka ta z pewnością zostanie odrzucona w Sejmie, ale temat zostanie nagłośniony i należy go kontynuować.

Dodatek:
Dnia 21 lutego 2020 roku na posiedzeniu Komisji Budżetu Państwa i Finansów Publicznych Senatu RP poprawka ta została ostatecznie zatwierdzona. Pan senator Kleina został wyznaczony, jako sprawozdawca wniosku większości, a pan senator Bierecki, jako sprawozdawca wniosku mniejszości. Posiedzenie Senatu RP obejmujące zatwierdzenie ustawy budżetowej na rok 2020 przewidziane jest na dzień 25 lutego 2020 roku.