Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Demografia gmin wiejskich.

2012-05-26, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Demografia gmin wiejskich.

1. Znormalizowany rozkład liczby gmin i jego dystrybuanta.
2. Znormalizowany rozkład liczby mieszkańców i jego dystrybuanta.
3. Rozkłady średniej liczby mieszkańców gmin oraz liczby gmin.
4. Rozkład średniej liczby mieszkańców na gminę oraz średnia zmiana liczby mieszkańców.
5. Rozkłady średniej powierzchni gminy oraz liczby gmin.
6. Rozkłady średniej powierzchni gminy oraz średniej liczby mieszkańców na gminę.
7. Średnia zmiana liczby mieszkańców gmin oraz rozkład liczby gmin.

Powyższe wykresy nie przedstawiają pełnego obrazu postępujących w szybkim tempie procesów demograficznych w obszarach wiejskich. W okresie od 2007 do 2011 roku liczba uczniów szkół gmin wiejskich spadła aż o ponad 15%! Niektórym obszarom wiejskim grozi wyludnienie. W nieodległej przyszłości pojawi się nowe zjawisko, zjawisko polegające na znikaniu z mapy Polski gmin wiejskich i samorządów powiatowych.

Jeżeli zdobędę odpowiednie obszerne dane na temat liczebności uczniów szkół wiejskich wg lat, to przedstawię tu je również w formie wykresów.

cdn ...

Dodatkowo:

>> Krajowy rozkład liczby gmin oraz średniego wskaźnika dochodowości podatkowej G w zależności od liczby mieszkańców gminy oraz gęstości zaludnienia.

>> Subwencja ogólna: oświatowa, wyrównawcza i równoważąca dla jednostek samorządu terytorialnego oraz "janosikowe" na lata 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 i 2007.

> powrót