Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Licea
Zakup licencji
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
   
 


Zabrania się zapisywania poniższych opracowań w formie elektronicznej oraz ich drukowania/kopiowania w całości bądź w części. Zabrania się bez zgody autora „na piśmie” wykorzystywania opracowań przez Kuratoria Oświaty i ich oddziały, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły oraz inne instytucje z wyłączeniem: mediów, ośrodków naukowych oraz osób fizycznych.

Dozwolone jest wykorzystywanie opracowań przez media oraz ośrodki naukowe (bez żadnych ograniczeń i bez żadnych opłat) pod warunkiem powoływania się na źródło.

Kontakt: tel. 505 797 698, e-mail: iar@iar.pl

Ranking szkół średnich i województwo wg liczby laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych wg matury z maja'2007

   Szkół    Województw
  Ranking wg liczby laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych  zdających maturę
 Ranking wg stosunku liczby laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do liczby zdających maturę
Ranking wg typów przedmiotów oraz liczby laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych zdających maturę
Ranking wg typów przedmiotów oraz stosunku liczby laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do liczby zdających maturę 
Ranking wg przedmiotów oraz liczby laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych zdających maturę
Ranking wg przedmiotów oraz stosunku liczby laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do liczby zdających maturę


Zestawienia i rankingi liceów wg wyników z matury w roku 2005 

Zestawienia i rankingi liceów wybranych województw wg wyników uzyskanych przez uczniów z nowej matrury w roku 2005.

 łódzkie       mazowieckie świętokrzyskie 
Zestawienie porównawcze - obrazowe
Zestawienie porównawcze przedmiotami
Ranking
Ranking szczegółowy
Zestawienie wg śr. liczby egzaminów na ucznia    

Prezentowane wyżej wyniki dotyczą tylko wybranych województw oraz tylko za rok 2005 ze względu na stawiane utrudnienia w udostępnianiu odpowiednich danych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Poparcie dla partii politycznych w wyborach do Sejmu'2005 a wyniki w edukacji
dla woj. świętokrzyskim