Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Rzeczpospolita zmierza ku bankructwu!

2012-01-21, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Motto: Nie ma przypadków, są tylko znaki! - ks. Bronisław Bozowski.

       Zupełnie przez przypadek wpadł mi ostatnio w „ręce” projekt ustawy z dnia 8 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw opracowany przez Zasoby Kapitału Ludzkiego Ministerstwa Finansów. Po przeczytaniu tylko fragmentu tego „dzieła” - bo całego nie byłem w stanie - doszedłem do wniosku, że muszę koniecznie napisać do niego komentarz.

       Na stronie drugiej tego projektu w górnej jego części proponuje się oto taki zapis:

„Art. 87a ust. 1 Suma deficytów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz suma wyników poszczególnych samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, będących różnicą między dochodami i wydatkami tych osób prawnych na dany rok budżetowy nie może być wyższa niż 8 mld zł.”

       Aby dotarło do nas przesłanie/wartość dzieła, skonstruowanego przez Zasoby Kapitału Ludzkiego Ministerstwa Finansów, wprowadźmy następujące oznaczenia:
suma deficytów […] - suma deficytów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
suma wyników […] - suma wyników poszczególnych samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, (będących różnicą między dochodami i wydatkami tych osób prawnych).

       Zastanówmy się przez chwilę, jaki znak może mieć suma wyników poszczególnych samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych? Dla każdego odpowiedź powinna być prosta! Suma wyników będzie dodatnia, kiedy suma ich dochodów będzie przewyższać sumę ich wydatków. A kiedy będzie ujemna? Wtedy, kiedy suma wydatków będzie wyższa od sumy dochodów! Czy suma wyników może być dodatnia? Ano może! A czy może ona być ujemna? No pewnie, że też może!

       Wykorzystując powyższe oznaczenia, art. 87a ust. 1 można zapisać na dwa sposoby:

1. ( suma deficytów […] ) oraz ( suma wyników […] na dany rok budżetowy nie może być wyższa niż 8 mld zł. ),
2. ( suma deficytów […] oraz suma wyników […] ) na dany rok budżetowy nie mogą być wyższe niż 8 mld zł..

       Proszę zwrócić uwagę na użyte wyżej nawiasy, które są bardzo ważne w rozumieniu tekstu. Zauważamy, że pierwszy (1.) zapis jest pozbawiony w tym przypadku elementarnej logiki. Skoro tak, to drugi (2.) przypadek pomimo niezbędnej modyfikacji określeń: może na mogą oraz wyższa na wyższe jest "właściwym"(?)/"właściwszym"(?) zapisem.

       W art. 87a: w ust. 1 mowa jest o sumie deficytów, w ust. 2 mowa jest o sumie planowanych deficytów a w ust. 3 o sumie wykonanych deficytów. Co to takiego jest suma wykonanych deficytów albo suma wykonanych wyników? Suma [...] deficytów może być osiągnięta [...], a suma [...] wyników osiągnięta, uzyskana [...]. Mniejsza już jednak o to.

       Czym jest suma planowanych deficytów, to każdy intuicyjnie wyczuwa. A teraz pytam: czym się różni suma deficytów od sumy wykonanych (osiągniętych) deficytów? Czy ktoś wie? Jeżeli w ustawie wyróżnia się takie pojęcia to muszą się one czymś różnić! Więc jeszcze raz pytam, czym one się różnią: czym jest suma deficytów a czym suma wykonanych deficytów. Ktoś wie?

       Art. 87 ust. 2 i 3 [oraz ...] powołuje się na kwotę limitu, o której mowa w ust. 1. Czy ktoś wie, o jakim limicie jest mowa? O 8 mld zł? Limitu(?), ale czego?

       Spójrzmy teraz na zapis art. 87a ust. 3: Suma wykonanych deficytów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków nie może przekroczyć w danym roku budżetowym kwoty limitu, o którym mowa w ust. 1, pomniejszonego o sumę wykonanych wyników poszczególnych samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.

       Ponieważ cały tu omawiany projekt ustawy ma "niby" ograniczyć zadłużanie się sektora finansów publicznych, to w oparciu o zapis art. 87a ust. 1 należy przyjąć, że kwoty: Suma [...] deficytów należy brać ze znakiem plus! A skoro tak, to zobaczmy jak zadziała w praktyce zapis art. 87a ust. 3.

Przykład 1.

       Przyjmijmy, że suma wykonanych deficytów wynosi 8 mld zł oraz, że suma wykonanych wyników wynosi minus 5 mld zł, tzn. kwota wydatków samorządowych osób prawnych była wyższa o 5 mld zł od sumy ich dochodów - bo "wynik" ten zdefiniowany jest poprzez art. 87 ust. 1 jako różnica między dochodami i wydatkami tych osób prawnych! Choć nie można być pewnym, że kwota limitu, o której mowa w ust. 2 i 3 wynosi 8 mld zł to jednak przyjmijmy, że rzeczywiście tak jest.

Sprawdźmy, czy założenia z przykładu 1 spełniają zapis art. 87a ust. 3.

8 mld zł ≤ (8 mld zł - (- 5 mld zl)) = (8 mld zł + 5 mld zł) = 13 mld zł.

Ponieważ 8 mld zł ≤ 13 mld zł, więc założenia z przykładu 1 spełniają art. 87a ust. 3.

Przykład 2.

       Przyjmijmy, że suma wykonanych deficytów wynosi 8 mld zł oraz, że suma wykonanych wyników wynosi minus 10 mld zł, tzn. kwota wydatków samorządowych osób prawnych była wyższa o 10 mld zł od sumy ich dochodów - bo "wynik" ten zdefiniowany jest poprzez art. 87 ust. 1 jako różnica między dochodami i wydatkami tych osób prawnych! Choć nie można być pewnym, że kwota limitu, o której mowa w ust. 2 i 3 wynosi 8 mld zł to jednak przyjmijmy, że rzeczywiście tak jest.

Sprawdźmy, czy założenia z przykładu 2 spełniają zapis art. 87a ust. 3.

8 mld zł ≤ (8 mld zł - (- 10 mld zl)) = (8 mld zł + 10 mld zł) = 18 mld zł.

Ponieważ 8 mld zł ≤ 18 mld zł, więc założenia z przykładu 2 spełniają art. 87a ust. 3.

Jaki płynie z tego wniosek?
Wniosek jest prosty - jednostki samorządu terytorialnego będą się mogły zadłużać i to do woli, ale poprzez samorządowe osoby prawne: np. firmy komunalne!

       Omówiony tutaj w skrócie projekt ustaw opracowany przez Zasoby Kapitału Ludzkiego Ministerstwa Finansów jest na żenująco niskim poziomie, a właściwie projekt ten obnaża analfabetyzm matematyczny tych zasobów. To nie przypadek: jeden lub dwa, jest tego mnóstwo! Jest tego cała masa i coraz więcej, nie od dzisiaj i nie od wczoraj, to trwa od samego początku powstania III Rzeczpospolitej. A skoro tak, to nie są to przypadki a są to znaki, które należy tylko odczytać!

       Swego czasu zbadałem fragment ustawy o dochodach jst dotyczący subwencji wyrównawczej. Zbudowany model (zapewne powstał on w Ministerstwie Finansów) w oparciu, o który naliczana jest ta subwencja jest przesterowany zbędnymi parametrami! Skutkiem czego zapisy w ustawie są zawiłe, utrudniające ich rozumienie oraz komplikujące sam mechanizm naliczania kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej przez Ministerstwo Finansów! Więcej na ten temat: Subwencja wyrównawcza dla gmin - analiza szczegółowa i Dochód budżetu gminy a kwota podstawowa subwencji wyrównawczej.

       Wcześniej czy też później analfabetyzujące Zasoby Kapitału Ludzkiego Ministerstwa Finansów doprowadzą III Rzeczpospolitą do bankructwa!

       Powyższe wskazuje na to, że szalejący analfabetyzm wśród Zasobów Kapitału Ludzkiego Ministerstwa Finansów nie ustępuje pod tym względem Zasobom Kapitału Ludzkiego Ministerstwa Edukacji Narodowej!

Idzie się załamać! Co się do cholery dzieje z Rzeczpospolitą?

Zobacz:
1. Średnie wyniki wojewódzkie młodzieży z egzaminów zewnętrznych względem wyniku krajowego za lata 2005 do 2011,
2. Poparcie wyborców dla partii w wyborach do sejmu'2011 a wyniki ich pociech z egzaminu gimnazjalnego z 2011r.,

>> więcej.

> powrót