Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Nie mam cienia wątpliwości - tak wynika to z moich badań, że subwencja oświatowa na 2012 r. nie spełnia warunku art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst!

2012-05-21, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

To krótkie opracowanie powinno być potraktowane, jako wstęp do moich starszych opracowań na temat zaniżenia subwencji oświatowej na 2012 r. - niespełniania przez ustawę budżetową art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Poniżej przedstawiam wykres, który dla każdego powinien być podstawą przynajmniej do podejrzenia, że subwencja oświatowa na 2012 r. jest zaniżona i nie spełnia art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst.

Wykres 1.Zmiana względem roku bazowego: liczby zadań oświatowych, sumy składek 'ZUS' pracodawcy, średniego wynagrodzenia nauczyciela oraz subwencji oświatowej. (więcej)

Subwencja oświatowa jest subwencją zadaniową - finansującą zadania oświatowe, tak wynika to choćby z rozporządzenia MEN w sprawie podziału subwencji oświatowej. Dobrą miarą mierzącą zmianę - z roku na rok - liczby zadań oświatowych jest przeliczeniowa liczba uczniów Up.

Proszę spojrzeć na powyższy wykres, na rok 2010. Zauważamy, że zmiana liczby zadań oświatowych w 2010 r. względem roku 2009 wyniosła -3.4%, co oznacza, że nastąpił spadek i to znaczny liczby zadań oświatowych. Średnie wynagrodzenie nauczyciela, które ma znaczenie przy podziale subwencji oświatowej, w roku 2010 wzrosło względem roku 2009 o 6.9%. Zauważamy też, że suma składek ZUS opłacanych przez pracodawcę w roku 2010 względem roku 2009 nie uległa zmianie. Skutkiem tych zmian, było ustalenie przez Ministra Finansów, zapewne w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej kwoty subwencji oświatowej wyższej o 4.8% względem roku 2009. (więcej)

Teraz proszę spojrzeć na powyższy wykres, na rok 2012. Wprawdzie przy niewiele większym wzroście niż w 2010 r. - ale jednak wzroście - średniego wynagrodzenia nauczyciala w kraju - wzrost subwencji oświatowej na rok 2012 wyniósł tyle samo, co w roku 2010, czyli 4.8%. A gdzie jest wzrost subwencji z tytułu zmiany liczby zadań oświatowych? Gdzie jest uwzględniony wzrost subwencji z tytułu wzrostu składki rentowej z 4.5% do 6.5% w roku 2012? No, gdzie one są - pytam Ministra Finansów, w tym podsekretarza stanu w MF panią Hannę Majszczyk i Ministra Edukacji Narodowej! (więcej)

Choć powyższy wykres nie jest dowodem, bo nim być nie może, że subwencja oświatowa na rok 2012 nie spełnia art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst, to jednak każdy powinien być już przekonany, że coś rzeczy musi być! (więcej)


Nie mam cienia wątpliwości - tak wynika to z moich badań,
że subwencja oświatowa na 2012 r.
nie spełnia warunku art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst!


Kompletny wielopłaszczyznowy dowód w sprawie zaniżenia subwencji oświatowej na rok 2012 jest dowodem obszernym. Dowód ten będę mógł zaprezentować na konferencjach dla samorządów, które zamierzam zorganizować w każdym województwie. Będzie to jednak możliwe po przeprowadzeniu szkolenia na "gorący" temat, jakim stał się ostatnio problem dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.

Już dzisiaj możesz jednak zgłosić swoje zainteresowanie uczestnictwem w w/w konferencji >> tutaj.

Więcej na temat zaniżonej kwoty subwencji oświatowej na 2012 r.:

1. Kwota subwencji oświatowej na 2012 r. ostatecznie zaniżona jest o 1.544 mld zł!
2. Komentarz do wypowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pani Hanny Majszczyk.
3. List otwarty do Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Finansów w sprawie zaniżonej subwencji oświatowej na rok 2012.
4. Subwencja oświatowa na rok 2012 nie spełnia zapisu art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jest i jest zaniżona o ponad miliard.

Media o zaniżonej subwencji oświatowej:

1. Wspólnota,
2. PAP - samorzad.pap.pl,
3. Gazeta Prawna,
4. Rzeczpospolita.
5. Sejm1, Sejm2, Sejm3, wiecej lub google.

> powrót