Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP na list otwarty do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie art. 30a ustawy Karta Nauczyciela - średnie wynagrodzenia nauczycieli.

2012-05-29, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Pismami z dnia 23 marca 2012 roku - zgodnie z adnotacją podaną w liście otwartym do MEN - powiadomiłem Prezydenta RP, Premiera, Marszałków: Sejmu i Senatu oraz kluby parlamentarne Sejmu RP, o skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej liście otwartym w sprawie jakości stanowionego prawa.

W liście otwartym do Ministra Edukacji Narodowej, o którym mowa wyżej, przedstawiłem problem wyjątkowo kiepskiej jakości prawa dotyczącego średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Spośród wszystkich wyżej wymienionych instytucji otrzymałem w tej sprawie tylko - a może aż - dwie odpowiedzi. Pierwszą odpowiedź otrzymałem z Kancelarii Sejmu RP i od razu posłałem ją do kosza, bo nie jestem kolekcjonerem bezwartościowych pism w stylu: kancelaria potwierdza wpłyniecie pisma i w zasadzie na tym koniec! Drugą odpowiedź otrzymałem z Kancelarii Prezydenta RP. Ta odpowiedź stwarza nadzieję, że Minister Edukacji Narodowej będzie musiał zająć stanowisko do poruszonego przeze mnie problemu w liście otwartym. Poniżej przedstawiam fragment pisma z Kancelarii Prezydenta RP:

Podając powyższe uprzejmie zawiadamiamy, że Pana list przesłany został do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o rozpatrzenie poruszonych kwestii i poinformowanie Pana oraz Kancelarii o zajętym stanowisku.

Pełna treść pisma z Kancelarii Prezydenta RP: tutaj.

Dodano dnia 04 czerwca 2012 r.:
Podziękowanie dla Prezydenta RP oraz poinformowanie go o braku reakcji MEN na jego interwencję >> tutaj

> powrót