Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Ostatni (już) list do MEN ws. planowanego wydania bubla prawnego.

2012-11-16, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Rozporządzenie już jest podpisane>> TUTAJ

Do: Minister Edukacji Narodowej
      Pani Krystyna SZUMILAS

Dnia 16 listopada 2012 r.

Szanowna Pani Minister,

Pisząc ten list chciałem się upewnić, że zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy, aby uchronić ministerstwo przed wydaniem rozporządzenia niezgodnego z prawem.

Przedstawiając projekt rozporządzenia w wersji 16 października 2012 r. zdaje się, że nie wzięto pod uwagę istnienia art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach JST, który mówi między innymi, że „minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli część oświatową subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Należy pamiętać, że subwencja z rezerwy jest subwencją, podlegająca procedurze od ust. 1 do ust. 6 w art. 28 ustawy o dochodach JST. W art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach JST następuje uszczegółowienie, jakie wielkości muszą być – absolutnie muszą być – uwzględnione przy podziale subwencji. Jedną z tych wielkości jest liczba uczniów.

W przedstawionym projekcie rozporządzenia w wersji z 16 października 2012 r. nie widać uwzględnienia liczby uczniów. Dowodem na to, jest przykład 1 w artykule „MEN idzie, jak zwykle w zaparte - i chce na siłę wydać bubla prawnego” zamieszczonym na stronie www.iar.pl.

W w/w artykule jest również przykład 2, zachęcam do zapoznania się z nim i konsekwen-cjami, jakie będą miały miejsce, gdyby wydano rozporządzenie w wersji z 16.10.20012 r.

Zaproponowany w projekcie rozporządzenia podział subwencji jest tak samo „dobry”, jak podział subwencji proporcjonalnie do liczby mieszkańców JST, przy czym ten drugi jest nawet lepszy, bo eliminuje problem opisany w przykładzie 2.

Aby podzielić kwotę subwencji z rezerwy, nie ma potrzeby zmiany rozporządzenia, wystarczy zwiększyć podstawę podziału, w takim samym stopniu zwiększyć standard finansowy oraz w takim samy stopniu zwiększyć dotychczasową subwencję dla poszczególnych JST.


Z poważaniem,
dr Bogdan Stępień

Do wiadomości:
- Minister ds. finansów,
- Posłowie i senatorowie, Sejmu i Senatu RP.

> powrót