Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Kto ile stracił lub zyskał na bublu prawnym

2012-12-10, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W oparciu o przedstawione dane - kwoty korygujące subwencję oświatową dla JST na 2012 r. - na stronie www.mf.gov.pl, dane na temat subwencji na 2012 (patrz www.iar.pl) oraz w oparciu o wzór przedstawiony w jednym z poprzednich opracowań (patrz www.iar.pl) w tym opracowaniu przedstawione są rzeczywiste zyski lub straty dla poszczególnych samorządów wynikające z wydanego przez ministra ds. oświaty bubla prawnego.

Tabela 1. Kwoty korygujące subwencję oświatową wg typu JST

Typ zadań                  Liczba    Korekta subwencji wg rozp.    Zysk/Strata    Zysk/Strata
JST nowego [zł] starego [zł] [zł] %
gminy 2 479 282 853 137 270 666 746 12 186 391 4,50%
powiaty 379 157 759 118 169 351 940 -11 592 822 -6,85%
województwa 16 8 261 297 8 854 846 -593 549 -6,70%
razem 2 874 448 873 552 448 873 532 20 0.00%

Tabela 2. Kwoty korygujące subwencję oświatową na zadania gminne wg typów JST

Zadania gmin Liczba    Korekta subwencji wg rozp.    Zysk/Strata    Zysk/Strata
JST nowego [zł] starego [zł] [zł] %
gminy wiejskie 1 571 99 145 290 101 662 934 -2 517 644 -2,48%
gminy miejsko-wiejskie 602 72 426 078 67 491 475 4 934 603 7,31%
miasta bez grodzkich 241 45 017 070 38 197 769 6 819 301 17,85%
miasta grodzkie 65 66 264 699 63 314 568 2 950 131 4,66%
razem 2 479 282 853 137 270 666 746 12 186 391 4,50%

Tabela 3. Kwoty korygujące subwencję oświatową na zadania powiatowe

Zadania powiatów         Liczba    Korekta subwencji wg rozp.    Zysk/Strata    Zysk/Strata
JST nowego [zł] starego [zł] [zł] %
starostwa 314 76 440 962 91 730 687 -15 289 725 -16,67%
miasta grodzkie 65 81 318 156 77 621 253 3 696 903 4,76%
razem 379 157 759 118 169 351 940 -11 592 822 -6,85%

Tabela 4. Kwoty korygujące subwencję oświatową na zadania miast grodzkich

Typ zadania                 Liczba    Korekta subwencji wg rozp.    Zysk/Strata    Zysk/Strata
JST nowego [zł] starego [zł] [zł] %
zadanie gminy 65 66 264 699 63 314 568 2 950 131 4,66%
zadanie powiatu 65 81 318 156 77 621 253 3 696 903 4,76%
razem 147 582 855 140 935 821 6 647 034 4,72%

WNIOSEK:
W oparciu o powyższe tabele należy zauważyć, że najbardziej na wydanym bublu prawnym straciły zadania powiatów a zyskały zadania gmin. Najbardziej na tym straciły zadania realizowane przez starostwa, województwa oraz gminy wiejskie a zyskały pozostałe typy JST. Jedni zyskali kosztem drugich. Zatem potwierdziły się moje wcześniejsze przewidywania - nie było wyjścia - patrz opracowanie Kto by na tym stacił a kto zyskał?

Tabela 5. Kwoty korygujące subwencję oświatową dla poszczególnych JST

Województwo         Zadania    Zadania    Zadania    Zadania
        gmin    powiatów    województw    m. grodzkich
dolnośląskie     -   -  
kujawsko-pomorskie     -   -  
lubelskie     -   -  
lubuskie     -   -  
łódzkie     -   -  
małopolskie     -   -  
mazowieckie     -   -  
opolskie     -   -  
podkarpackie     -   -  
podlaskie     -   -  
pomorskie     -   -  
śląskie     -   -  
świętokrzyskie     -   -  
warmińsko-mazurskie     -   -  
wielkopolskie     -   -  
zachodniopomorskie     -   -  
razem w kraju -   -      

> powrót