Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Sprawdź: lle na bublu prawnym Twoja JST zyskała lub straciła?

2012-11-26, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

     Dnia 16 listopada 2012 r. minister ds. oświaty podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej w roku 2012 (Dz.U. 2012, poz. 1279). Wydane rozporządzenie jest niezgodne z art. 28 ust. 5 i 6 ustawy o dochodach JST, bo w przeciwieństwie do rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz.U. 2011, nr 288 poz. 1693), przy podziale subwencji nie uwzględnia między innymi liczby uczniów, o której mowa w art. 28 ust. 6 w/w ustawy - patrz przykład 1 w opracowaniu MEN idzie, jak zwykle w zaparte - i chce na siłę wydać bubla prawnego.

Podział subwencji wg nowego rozporządzenia wywraca całkowice do góry nogami obowiązujący od 2005 r. sposób podziału subwencji oświatowej. Dotychczasowy sposób podziału subwencji oświatowej finansował standardy a wydane rozporządzenie finansuje rzeczywiste wydatki, które nie mają nic - kompletnie nic - wspólnego z żadnymi standardami!

Jeżeli oznaczmy przez:
KKi - kwotę korygującą subwencji dla i-tej JST wg - bubla prawnego ministra ds. oświaty - rozp. z dnia 16 listopada 2012 r.,
SOi - subwencję dla i-tej JST wg roz. z dnia 20 grudnia 2011 r.,
0.011 624 523 * SOi - kwotę korygującą subwencji dla i-tej JST naliczoną wg rozp. z dnia 20 grudnia 2011 r. - inaczej, wg sposobu zapewniającego spełnienie przez nią zapisu art. 28 ust. 5 i 6 ustawy o dochodach JST,

to wtedy interes (zysk/strata) dla i-tej JST zgodnie z - bublem prawnym - wydanym przez ministra ds. oświaty z wykształcenia nauczyciela matematyki - oznaczony symbolem - Ii wyniesie

Ii = KKi - 0.011624574 * SOi.

W oparciu o wyżej przedstawiony wzór każda JST może sobie obliczyć swój interes wynikający z wydanego bubla prawnego ministra ds. oświaty. Jeżeli wartość wielkości Ii będzie dodatnia, to JST na bublu zyskuje, a jeżeli będzie ujemna, to JST traci.

Procentowy interes (zysk/strata inaczej zaniżenie/zawyżenie kwoty korygujacej) dla i-tej JST należy obliczyć wg wzoru

Ii / (0.011624574 * SOi)*100% = (86.0246555 *KKi / SOi - 1)*100%.

Najwięcej na bublu prawnym stracą zadania oświatowe powiatów, oraz pozostałe samorządy, które mają względnie optymalną sieć szkół lub w których znaczny odsetek zadań oświatowych prowadzonych jest przez inne podmioty, a najbardziej na tym zyskają gminy - te najbardziej zaniedbane pod względem racjonalności wydatków na oświatę. Jest mi już wiadomo, że jedno starostwo straciło na bublu prawnym okolo 90 tys. zł. Będą i takie, które stracą kilkaset tysięcy zł.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia z dnia 16.10.2012 r. czytamy: "Z uwagi na konieczność niezwłocznego dokonania podziału pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego środków przez niesionych do części oświatowej subwencji ogólnej, tak aby mogły one być przekazane do jednostek samorządu terytorialnego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w ostatniej racie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012, tj. do dnia 25 listopada 2012 r., konieczne jest ustalenie jako dnia wejścia w życie przedmiotowego aktu dnia następującego pod dniu ogłoszenia."

Skąd ten nagły pośpiech u ministra ds. oświaty? Tym bardziej, że tak minister ds. finansów, jak i minister ds. oświaty mieli czas na podział subwencji od marca 2012 r. - co wynika wprost z:

 • dnia 27 grudnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 21 grudnia 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 291, poz. 1706) - zwiększającą od 1 lutego 2012 r. składkę rentową po stronie pracodawcy z 4.5% do 6.5%. Ustawa miała wejść w życie od 1 lutego 2012 r.
 • dnia 7 marca 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawę budżetową na 2012 r. z dnia 2 marca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 273).

W dalszej cześci w/w uzasadnienia czytamy: "Ponadto ważny interes państwa wymaga wejścia w życie niniejszego aktu wykonawczego we wskazanym terminie, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie."

O jakim ważnym interesie państwa i jakich zasadach demokratycznego państwa prawnego minister ds. oświaty ma na myśli? Skąd to nagłe zatroskanie - u ministra ds. oświaty - ważnym interesem państwa? Skąd te zasady?

Wygląda na to, że dla Zjednoczonych Zasobów Kapitału Ludzkiego ministra ds. finansów i ministra ds. oświaty - liczących kilka tysięcy osób - mało jest ponad 7 miesięcy na skonstruowanie prostego rozporządzenia (w zasadzie nie jest ono potrzebne do podziału subwencji z rezerwy), skoro aż w takim wielkim pośpiechu, zatroskaniu pracowały nad rozporządzeniem i w efekcie wydały bubla prawnego.Kolejne - autora tego tekstu - działania prowadzące do uchronienia ministra ds. oświaty przed wydaniem bubla prawnego:
 1. To rozporządzenie w takiej formie nie przejdzie!
 2. List otwarty do ministra ds. oświaty i ministra ds. finansów,
 3. Wnioski o informację publiczną do ministra ds. oświaty i ministra ds. finansów,
 4. Kto by na tym stacił a kto zyskał?
 5. Wniosek do ministra ds. oświaty o natychmiastowe wycofanie projektu rozporządzenia.
 6. List do posłów Sejmu RP ws. powstrzymania ministra ds. oświaty przed wydaniem bubla prawnego,
 7. MEN idzie, jak zwykle w zaparte - i chce na siłę wydać bubla prawnego.
 8. Ostatni (już) list do MEN ws. planowanego wydania bubla prawnego.
 9. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu podziału subwencji w roku 2012 - podpisana, co oznacz, że bubel nabrał mocy prawnej.

> powrót