Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Samorządna samowola

2013-08-16, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W Gminie Głuchołazy (gmina miejsko-wiejska nazywana dalej samorządem) są:

  1. dwie szkoły podstawowe w Głuchołazach prowadzone przez samorząd,
  2. dwa gimnazja w Głuchołazach prowadzone przez samorząd,
  3. dwie szkoły podstawowe zlokalizowane w obszarze wiejskim prowadzone przez samorząd,
  4. osiem publicznych szkół podstawowych zlokalizowanych w obszarze wiejskim prowadzone przez stowarzyszenia - dotowane wg art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
  5. jedno niepubliczne gimnazjum zlokalizowane w obszarze wiejskim prowadzone przez stowarzyszenie - dotowane wg art. 90 ust. 2a ww. ustawy,
  6. jedno liceum w Głuchołazach prowadzone przez samorząd.
Głuchołazy to miasto powyżej 5 tys. mieszkańców.

Wymiana pism pomiędzy autorem tego tekstu a p. Burmistrzem Głuchołaz ws. dotowania szkół, o których mowa wyżej w pkt 4 i 5:

      Typ dokumentu          Podstawówka             Gimnazjum         
   kol.1       kol.2       kol.3      
1 Wniosek do Burmistrza 06.07.2013  
2 Odpowiedź Burmistrza 22.07.2013  
3 Wniosek do Burmistrza 22.07.2013   11.07.2013  
4 Odpowiedź Burmistrza 06.08.2013   25.07.2013  
5 Wniosek do Burmistrza 07.08.2013   29.07.2013  
6 Odpowiedź Burmistrza 09.08.2013   13.08.2013  

Ad kol.2 Z otrzymanych odpowiedzi (patrz kol.2) wynika, że wg p. Burmistrza Głuchołaz publiczna Szkoła Podstawowa (SP) w Gierałcicach prowadzona przez stowarzyszenie (zlokalizowana w obszarze wiejskim) jest w sensie zapisów art. 80 ust. 3 ww. ustawy tego samego "typu i rodzaju", co szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Głuchołazy zlokalizowane w obszarze miasta powyżej 5 tys. mieszkańców.

Ad kol.3 Z otrzymanych odpowiedzi (patrz kol.3) oraz innych dokumentów wynika, że wg p. Burmistrza Głuchołaz Niepubliczne Gimnazjum w Jarnołtówku prowadzone przez stowarzyszenie (zlokalizowane w obszarze wiejskim) jest w sensie zapisów art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty innego "typu i rodzaju" niż gimnazja zlokalizowane w obszarze miasta powyżej 5 tys. mieszkańców.

Nie trzeba być wielkim znawcą algorytmu podziału subwencji oświatowej, aby zauważyć, że jeżeli SP w Gierałcicach - w sensie zapisu art. 80 ust. 3 ww. ustawy - jest tego samego „typu i rodzaju”, co szkoły podstawowe w Głuchołazach, to Niepubliczne Gimnazjum w Jarnołtówku - w sensie zapisu art. 90 ust. 2a ww. ustawy - jest również tego samego „typu i rodzaju”, co gimnazja w Głuchołazach.

I na odwrót: Jeżeli Niepubliczne Gimnazjum w Jarnołtówku - w sensie zapisu art. 90 ust. 2a ww. ustawy - jest innego „typu i rodzaju” szkołą niż gimnazja w Głuchołazach, to SP w Gierałcicach - w sensie zapisu art. 80 ust. 3 ww. ustawy - jest również innego „typu i rodzaju” niż szkoły podstawowe w Głuchołazach.

Co wynika z powyższego?

Z powyższego wynika, że p. Burmistrz Głuchołaz nie rozumie przepisów: art. 80 ust. 3 oraz art. 90 ust. 2a ww. ustawy lub też w zależności od jego widzi mi się interpretuje sobie te przepisy tak, jak mu się to podoba - inaczej mówiąc uprawia samorządną samowolę - czytaj: „gwałci” i to brutalnie Art. 7 Konstytucji RP.

Nie jest wykluczone, że zachodzą tutaj oba powyższe „zjawiska”.

Wszystko to dzieje się pod „czujnym okiem” Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Dla przypomnienia i zapamiętania: w świetle obowiązującego prawa, każde dwie dowolne szkoły są różnego „typu i rodzaju” szkołami w sensie zapisów art. 80 i 90 ww. ustawy, jeżeli jedna z nich zlokalizowana jest w obszarze miasta powyżej 5 tys. mieszkańców a druga w mieście do 5 tys. mieszkańców lub obszarze wiejskim >> dowód tutaj. Ten dowód do p. Burmistrza Głuchołaz nie będzie chciał dolecieć, bo jak doleci to się może okazać, że Gmina Głuchołazy będzie musiała - na gwałt - znaleźć kilka ładnych milionów złotych (na wydatki bieżące!) za kilka poprzednich lat na wyrównania dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia.

Czy to są wszystkie błędy p. Burmistrza Głuchołaz ws. dotowania oświaty?

Odpowiadam: oczywiście, że nie wszystkie - jest tego więcej i będę te błędy przedstawiał odpowiednimi dawkami, tak aby nie przedawkować.

> powrót