Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

MEN zmieniło algorytm podziału subwencji tylko i wyłącznie dla Gminy Hanna.

2014-03-03, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W odpowiedzi MEN (dok. syg. DAP.WA.337.7.2014) na wniosek z dnia 17 lutego 2014 r. czytamy:
„Z danych systemu informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2013 r.) wynika, że przy ustalaniu ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla JST na rok 2014, wartość wskaźnika Di wyliczona tym wzorem wyniosła dla każdego samorządu (za wyjątkiem gminy Hanna) powyżej wartości minimalnej równej 0,87.
Zastosowanie dotychczasowych zasad wyliczania wskaźnika Di, tj. wg. wzoru określonego w rozporządzeniu w sprawie podziału subwencji na rok 2013, wpłynęłoby odmiennie jedynie na sposób obliczania wskaźnika Di na rok 2014 dla gminy Hanna.”

Powyższe jest ostatecznym potwierdzeniem tego, że minister ds. oświaty przedstawiając uzasadnienie do projektu rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej na 2014 r. okazał się być oszustem (więcej patrz: Ministerstwo Edukacji Narodowej w roli oszusta lub patrz: tutaj lub tutaj ).

> powrót