Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

O ile razy wzrośnie liczba uczniów powtarzających klasę w podstawówce?

2014-06-06, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dnia 22 kwietnia br. - czyli tuż po Świętach Wielkiej Nocy, napisałem emaila do jednego z profesorów pedagogiki, który zajmuje się między innymi 6-latkami. Zapytałem go w nim o jego szacunki, jak zmieni się liczba uczniów szkół podstawowych powtarzających klasę - po obniżeniu wieku obowiązku szkolnego. Treść tego emaila przedstawiam poniżej:

„Szanowny Panie Profesorze,
Mam do Pana pytanie - jako znawcy tematu:
Czy obnizenie obowiązku wieku szkolnego spowoduje spadek czy wzrosl liczby uczniow, ktorzy bedą powtarzać klasę?
Jezeli nastąpi taki skutek, to jaki i o ile się to zmieni?
Czy mogłby mi Pan objaśnić swoje stanowisko w tej sprawie?
Pozdrawiam poswiatecznie,
Bogdan Stepien”

W odpowiedzi otrzymałem:

„Szanowny Panie,
powtarzanie klasy jest w polskiej szkole podstawowej rzadkością, zresztą wymaga zgody rodziców. Posłanie do szkoły 6-latków nic tu nie zmieni.
Pozdrawiam
****** ”

§ 20. 3. rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, stanowi że:

„Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 8 i 9 oraz § 21 ust. 10.”

Zatem począwszy od IV klasy szkoły podstawowej można ucznia nie promować do następnej klasy - zgoda rodzica nie ma tu żadnego zastosowania.

Z pozyskanych od okręgowych komisji egzaminacyjnych danych - za okres 2005-2013 - na temat wyników uczniów ze sprawdzianu po 6-klasie szkoły podstawowej wyselekcjonowaliśmy tych uczniów (zdających tylko arkusz podstawowy ze sprawdzianu), którzy o rok później ukończyli szkołę w stosunku w stosunku do roku „przepisowego”. W grupie tej znaleźli się więc uczniowie, którzy w wieku 7-lat poszli do szkoły i powtarzali jednokrotnie klasę, uczniowie, którzy poszli do szkoły w wieku 8-lat i nie powtarzali klasy oraz uczniowie, którzy mogli pójść do szkoły w wieku 6-lat i powtarzali dwukrotnie klasę. Jeżeli przyjmiemy założenie, że druga i trzecia podgrupa uczniów stanowi niewielki odsetek w całej wyselekcjonowanej grupie uczniów, to możemy przyjąć, że wyselekcjonowana grupa uczniów, to uczniowie, którzy poszli do szkoły w wieku 7-lat i powtarzali jednokrotnie klasę. Poniższy wykres przedstawia odsetek 7-latków, którzy powtarzali jednokrotnie klasę w funkcji ich miesiąca urodzenia.


Z powyższego wykresu wynika, że im młodszy poszedł do szkoły 7-latek tym większą miał szansę na powtarzanie klasy. Z wykresu tego widać, że proces ten jest funkcją silnie nieliniową wieku pójścia dziecka do szkoły.

Niech sobie każdy sam z Czytelników odpowie na pytanie, co się stanie z liczbą uczniów powtarzających klasę po obniżeniu wieku obowiązku szkolnego? Co się z nią stanie?

P. prof. pedagogiki mówi, że „Posłanie do szkoły 6-latków nic tu nie zmieni”. Jeżeli nic tu się nie zmieni, to można to wyjaśnić chyba tylko przy pomocy teorii astrologicznych, ale w tych teoriach jestem zupełnym laikiem i nie zamierzam też nikomu robić konkurencji.

Jeżeli nic nie miałoby się tu nie zmienić, to bez wątpienia musiałyby być obniżone wymagania wobec przyszłych uczniów szkół podstawowych, a zatem coś jednak musiałoby się zmienić!

Jeżeli zostaną obniżone wymagania wobec przyszłych uczniów szkół podstawowych, a to będzie musiało ostatecznie nastąpić, to wiedza absolwentów szkół podstawowych zapewne spadnie silniej niż prognozujemy.

Żaden, nawet „najlepszy” prof. pedagogiki nie jest w stanie złamać praw przyrody/natury. Nauczyciel/pedagog może wiele - bardzo wiele, ale nie może wszystkiego! Czy „doleci” do tych pedagogów, którzy obecnie mają największy wpływ na kształtowanie polityki państwa w zakresie edukacji, fakt że wiek dziecka ma istotny wpływ na jego wyniki?

Ci naukowcy, którzy wspierali/wspierają obniżenie wieku obowiązku szkolnego biorą pełną odpowiedzialność za to, że wiedza przyszłych absolwentów szkół podstawowych spadnie wobec dzisiejszych 7-latków o około 7% (mierzona średnimi wymaganiami na sprawdzianie za okres 2005-2013) oraz za to, że pojawią się inne negatywne efekty.

Więcej:

  1. RAPORT: FAKTY, PROGNOZY i WNIOSKI na temat 6- i 7-latków,
  2. Wyniki przyszłych absolwentów podstawówek spadną o około 7%,
  3. MEN zastąpiło system pozytywny systemem negatywnym,
  4. Mitem jest mówienie, że małe oddziały osiągają lepsze wyniki.

> powrót