Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Monit do MEN ws. wniosków 7, 8 i 9/2015

2015-08-26, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Monit z dn. 26.08.2015 do MEN ws. wniosków 7, 8 i 9/2015.

Do: Minister Edukacji Narodowej
Pani Joanna KLUZIK- ROSTKOWSKA
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Dnia 26 sierpnia 2015 r.

Szanowna Pani Minister,

Dnia 25 sierpnia 2015 r. otrzymałem z MEN pismo o sygn. DWST-WSST.0181.16.2015.MS stanowiącą hurtową odpowiedź na moje wnioski nr 7, 8 i 9/2015. W odpowiedzi tej jest wiele fałszywych, niemerytorycznych i niefachowych treści. W ww. odpowiedzi MEN widzę wiele fałszywych treści, jak choćby ta: „Ministerstwo nie może zgodzić się ze stwierdzeniami, że metodologia wyliczania ww. kwot jest nieprawidłowa i została przygotowana w oparciu o nieprawidłową interpretację przepisów prawa oraz że nie uwzględnia rozróżnienia subwencji na zadania realizowane w różnych obszarach”.

Gdzie w swoich wnioskach skierowanych do Pani Minister napisałem, że MEN-owska „metodologia wyliczania ww. kwot jest nieprawidłowa”? Gdzie napisałem w swoich wnioskach skierowanych do MEN, że przygotował ją „w oparciu o nieprawidłową interpretację przepisów prawa”? No gdzie to napisałem?

Można wykazać, że każde z podrzędnych zdań w drugim akapicie niniejszego pisma, stanowiącego cytat z pisma MEN - sygn. DWST-WSST.0181.16.2015.MS - jest fałszywe. Ponadto w swoim piśmie MEN pisze, że art. 32 ustawy budżetowej nakłada obowiązek wydatkowania […]. To stwierdzenie jest również fałszywe. Art. 32 mówi o przeznaczeniu środków. Przeznaczenie środków, to nie obowiązek ich wydatkowania. W żadnym akcie prawnym nie ma też pojęcia „średniorocznej liczby uczniów/wychowanków oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych”, użytego w ww. odpowiedzi MEN.

W związku z powyższym nie mogę uznać odpowiedzi DWST-WSST.0181.16.2015.MS, jako merytoryczne/rzeczowe/prawidłowe przekazanie mi wnioskowanych informacji publicznych.

Zwracam się zatem z prośbą o przedstawienie mi nowych, prawidłowych/merytorycznych odpowiedzi na wnioski 7, 8 i 9/2015 w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. Odpowiedzi powinny być przedstawione oddzielnie dla każdego z wniosków.

Wnioskowane informacje dotyczące ww. wniosków proszę potraktować jako bardzo pilne i przesłać bez zbędnej zwłoki na adres: bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

Do wiadomości:
- Regionalne izby obrachunkowe,
- Samorządy.

Dokument w formie pliku pdf >> tutaj.

> powrót