Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Szlaban dla MEN i MF na korzystanie z zasobów serwera www.iar.pl

2015-11-02, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W ubiegłym tygodniu - tj. ostatnim tygodniu października 2015 r. - przeprowadziłem analizę statystyki ruchu - za okres ostatnich 6-ciu lat - na serwerze internetowym www.iar.pl. Z analizy tej dowiedziałem się, które opracowania zamieszczone na www.iar.pl są najczęściej czytane i przez kogo, dowiedziałem się też, w jakim stopniu MEN i MF korzystają z tych zasobów.

W oparciu o powyższą wiedzę oraz reakcje MEN i MF na kierowane do niego przeze mnie wnioski w sprawie art. 32 tzw. ustawy budżetowej na 2015 r., podjąłem decyzję i zastosowałem ją w praktyce.

Od dnia 30 października 2015 r. założyłem szlaban - na czas nieokreślony - dla IP/hostów MEN i MF na korzystanie z zasobów internetowych serwera www.iar.pl. W praktyce oznacza to, że z żadnego komputera, który próbuje pozyskać informacje z serwera www.iar.pl poprzez hosty MEN i MF powinna być w efekcie zakazana/zabroniona/niedostępna.

Próba żądania pobrania jakiejkolwiek informacji z serwera www.iar.pl przez komputery MEN i MF powinna kończy się wyświetleniem komunikatu:


Treść powyższego komunikatu może być zmieniona na dowolnie inną.

Dnia 2 listopada 2015 r. postanowiłem sprawdzić, czy postawiony szlaban dla MEN i MF działa prawidłowo. Zadzwoniłem więc do jednego z pracowników MEN (o godz. 10:32) i poprosiłem go, aby sprawdził, czy z jego komputera da się wejść na stronę www.iar.pl. On na to: niby dlaczego miałoby się nie dać wejść? Niech Pan sprawdzi - powtórzyłem. Okazało się, ze przy próbie wejścia na stronę www.iar.pl wyświetlił mu się komunikat o zabronionym dostępie. Powiedziałem mu wtedy, że wprowadziłem zakaz dostępu dla MEN i MF na korzystanie z zasobów www.iar.pl i jednocześnie poprosiłem go o zrobienie zrzutki ekranu, z tym komunikatem i przesłanie mi go emailem. Odmówił jednak wykonania tych prostych czynności tłumacząc się tym, że nie ma na to czasu. Podziękowałem mu więc za udzielone informacje i się rozłączyłem.

Inny dowód na to, że szlaban dla MEN i MF zadziałał prawidłowo dostępny jest tutaj.

Zdjęcie szlabanu dla MEN i MF będzie moją suwerenną decyzją i podejmę ją wtedy, kiedy uznam to za stosowne. Nowy Rząd, nowi Ministrowie powinni przeprowadzić rewolucje pośród Zasobów Kapitału Ludzkiego tych ministerstw. Powinno się istotnie podnieść potencjał intelektualny tych zasobów, przy jednoczesnym ich ograniczeniu kadrowym.

W styczniu 2013 roku przedstawiłem opracowanie W MEN było źle a jest jeszcze gorzej.
Od tamtego czasu sytuacja w MEN jeszcze się pogorszyła. Tak dalej być nie może!

Minimalne moje warunki do podniesienia szlabanu dla MEN i MF:

Minimalne warunki, jakie musi spełnić MEN i MF, abym podniósł dla nich szlaban, to ich wspólne merytoryczne ustosunkowanie się do wszystkiego, co przedstawiłem w Wezwanie dla MF i MEN do uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego art. 32, w tym w szczególności do Na rozpoczęcie roku szkolnego logiczny szach-mat dla MEN.

Po ukonstytuowaniu się nowego Rządu, zwrócę się odpowiednim pismem do MEN i MF przedstawiającym powyższy problem i będę czekał na odpowiedź. Jeżeli nie będzie merytorycznej odpowiedzi, to szaban pozostanie.

> powrót