Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Publiczne pytanie do p. Anny Zalewskiej - ministra ds. oświaty

2015-12-15, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Do: Minister Edukacji Narodowej
      Pani Anna ZALEWSKA

Dnia 15 grudnia 2015 r.

Szanowna Pani Minister,

    Dnia 12 listopada 2015 r. w Trybunale Konstytucyjnym (TK) został zarejestrowany wniosek o stwierdzenie niezgodności art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej na 2015 r. z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej (RP). Wniosek ten przedstawiła Rada Powiatu Strzyżowskiego a został opracowany m.in. przez p. prof. Huberta Izdebskiego. Wbrew temu, co wcześniej mi się wydawało, TK będzie się tym problemem musiał zająć i orzec, czy art. 32 jest zgodny z Konstytucją RP, czy też nie.

    Dnia 16 grudnia 2015 r. minie już rok, jak przez zupełny przypadek zainteresowałem się ww. przepisem. Cały ten rok poświęciłem wyłącznie walce z niebywałym bublem prawnym, jakim jest ww. art. 32. Tylko część – zaznaczam tylko niewielką część – absurdów wynikających z tego przepisu przedstawiłem pod adresem www.iar.pl/aktualnosci/2015-07-10_ART32.html.

    W naukach podstawowych – czytaj naukach, wystarczy wskazać tylko 1 absurd wynikający z danego „prawa” , aby to „prawo” trafiło wprost na wysypisko śmieci. W przypadku MF i MEN, im więcej absurdów wynika z zaprojektowanego przez nie prawa, tym mocniej jest przez nie bronione – a dowodem na to, jest właśnie art. 32.

    Wobec powyższego oraz tego, że prawdopodobnie MEN jest głównym sprawcą/lobbystą w rządzie, który doprowadził do pojawienia się treści z ww. przepisu, w art. 13 tzw. ustawy okołobudżetowej na rok 2016 przedstawionej już Sejmowi RP, to pytam Panią publicznie: czy jeżeli TK orzeknie, że art. 32 jest niekonstytucyjny, to czy poda się Pani do dymisji? Proszę o publiczną odpowiedź na to pytanie – publiczne podjęcie zobowiązania.
    Istnieje też alternatywne rozwiązanie: może Pani jeszcze osobiście wycofać lobbowany przepis, bo jak to mawiał - chyba - Kartezjusz: „Każdy ma prawo do poszukiwań, każdy ma prawo do błędu”.

    Przy tej okazji informuję Panią, że ponieważ nie otrzymałem do dnia 11 grudnia 2015 r. odpowiedzi z MF i MEN na moją petycję z dnia 27 listopada 2015 r., to od dnia 12 grudnia 2015 r. wprowadziłem ograniczenia a właściwie to uniemożliwiłem pracownikom MEN i MF – w czasie ich pracy – korzystania z zasobów serwera internetowego www.iar.pl. Ograniczenia te wprowadziłem na czas nieokreślony.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

Do wiadomości:

  • Premier Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Minister Finansów,
  • Regionalne izby obrachunkowe,
  • Samorządy.

> powrót