Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP

2016-01-22, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP na list otwarty z dnia 09 października 2015 r. dotyczący obniżenia obowiązku wieku szkolnego oraz prośbę z dnia 21 grudnia 2015 r. dotyczącą art. 13 ustawy okołodżetowej na rok 2016:

Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r.                                                    

Od: KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
      Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich


Sygn. dokumentu: BDI.0600.7483.04.2016.JK

Do: Pan Bogdan Stępień

Szanowny Panie

Potwierdzając wpływ Pana listów nadesłanych w okresie od 9 września do 21 grudnia 2015 r. przepraszamy za długi okres oczekiwania na udzielenie odpowiedzi, co zostało spowodowane dużym napływem korespondencji.

Informujemy przy tym, że powołane w Kancelarii Prezydenta RP Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich, na bieżąco analizuje i monitoruje zgłaszane przez obywateli uwagi, opinie i posulaty. Nie mamy jednak możliwości odpowiadania na wszystkie listy, natychmiast po ich wpłynięciu.

Niemniej zapewniamy, że zasygnalizowane przez Pana problemy (zawarte także w nadesłanym opracowaniu „na temat skutków obniżenia obowiązku szkolnego do 6 –lat”) zostały wnikliwie przeanalizowane.

Dziękując zatem za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami, opiniami i uwagami uprzejmie informujemy, że ustawę z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – podwyższającą wiek obowiązku szkolnego do 7 lat Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał 7 stycznia 2016 r. Natomiast ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 - podpisał w dniu 21 grudnia 2015 r

Z poważaniem
JOANNA KAMINSKA
ekspert
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich
KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

> powrót