Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

List otwarty do Prezydenta RP dotyczący sześciolatków

2015-09-11, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Około godz. 08:06 dnia 10 września 2015 r. został dostarczony do Kancelarii Prezydenta RP, taki oto list - LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RP:

Do: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Pan Andrzej DUDA
Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Dnia 09 września 2015 r.

Temat: List otwarty do Prezydenta RP dotyczący sześciolatków

Szanowny Panie Prezydencie,

Późną jesienią roku 2013, na fali zbierania podpisów przez rodziców pod projektem zorganizowania referendum dotyczącego obniżenia wieku obowiązku szkolnego (WOS) postanowiłem zbadać, jak wiek rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wpływa na wyniki uczniów ze sprawdzianu po 6-klasie. Intuicja podpowiadała mi, że obniżenie WOS musi spowodować pogorszenie wyników uczniów ze sprawdzianu. Niewiadomym było tylko to, o ile te wyniki się pogorszą. Stąd wynikła potrzeba przeprowadzenia rzetelnych, niezależnych i obszernych badań.

Zanim przeprowadziliśmy - Instytut Analiz Regionalnych - te badania, przedstawiliśmy na stronie internetowej www.iar.pl dwa opracowania:

  1. 2013.12.01 - Hipoteza: Z sześciolatkami będzie dużo gorzej niż się myśli / zakłada,
  2. 2013.12.15 - Instytut Badań Edukacyjnych Organem Propagandy MEN.

W roku 2014 po pozyskaniu odpowiednich danych z wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych w kraju (oprócz OKE - Poznań), przeprowadziliśmy bardzo obszerne – największe dotychczas w Polsce - badania wyników uczniów ze sprawdzianu po 6-klasie. Badania te były wykonane społecznie i objęły wyniki około 3 milionów uczniów zdających sprawdzian w okresie 2005-2013 r.

Niewielki fragment wyników tych badań opublikowaliśmy w czasopiśmie naukowym Problemy Wczesnej Edukacji - w artykule zatytułowanym: Hipoteza – krzywa wiedzy dziecka.

W załączniku do listu, zatytułowanym: Informacja dla Prezydenta RP Pana Andrzeja DUDY przesyłam między innymi wyżej wymienione opracowania i wyżej wymieniony artykuł.

Przy tej okazji pragnę zwrócić Pana Prezydenta uwagę na działania Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - Poznań (czyt. na rzucane kłody pod nogi), które utrudniały mi pozyskanie odpowiednich danych (informacji publicznych) niezbędnych do przeprowadzenia ww. badań. Problem ten opisałem w artykule dostępnym w internecie pod adresem: http://www.iar.pl/aktualnosci/2015-08-23_MEN_i_OKE-Poznan_wywiesily_biala_flage.html.

Panie Prezydencie - jestem do dyspozycji, jak chodzi o wiedzę z wyżej wymienionego tematu.

Z wyrazami szacunku,
/-/
dr Bogdan Stępień

List ten będzie dostępny - od dnia 11 września 2015 r. - w internecie pod adresem:
- www.iar.pl/aktualnosci/2015-09-11_List_otwarty_do_Prezydenta_RP.html

Załącznik do list:
- Informacja dla Prezydenta RP Pana Andrzeja DUDY.

Pierwsza i póki co jedyna reakcja na list otwarty do Prezydenta RP:
List otwarty Bogdana Stępnia do Prezydenta RP dotyczący sześciolatków

> powrót