Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Rewolucyjne odkrycie Ministerstwa Edukacji Narodowej

2016-03-15, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Powszechnie uważa się, że dzielenie przez ZERO może być niebezpieczne. W łagodnej wersji - dzielenie przez ZERO może się skończyć brakiem promocji do następnej klasy, ale mogą wystąpić dużo groźniejsze sytuacje, jak np. przykład 1, przykład 2 >> więcej google.

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zważając na powyższe, od lat w tajemnicy przed całym światem, prowadzi w swoich tajnych laboratoriach badania nad dzieleniem przez ZERO. Badania te rozpoczęte zostały, kiedy ministrem ds. oświaty była nauczycielka matematyki a jej zastępcą również nauczycielka matematyki - jedna z Północy, druga z Południa.

Wygląda mi na to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opanowało już bezpieczną technologie dzielenia przez ZERO, w związku z tym, postanowiłem zmusić MEN do udostępnienia nam swojej tajnej technologii bezpiecznego dzielenia przez ZERO.

Wniosek do Ministra Edukacji Narodowej ws. dzielenia przez ZERO:

Do: Minister Edukacji Narodowej
      Pani Anna ZALEWSKA

Dnia 15 marca 2016 r.

Szanowna Pani Minister,

    Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.

    Z ostatnio pozyskanych z MEN danych jednoznacznie wynika, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wyznaczając subwencję oświatową dla samorządu o kodzie TERYT 200700 od roku 2011 znalazło sposób na dzielenie ZERA przez ZERO albo też wielokrotnie złamało art. 7 Konstytucji RP.

    Działając dla dobra polskiej edukacji i na podstawie przepisów - art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 - ustawy o dostępie do informacji publicznej uprzejmie wnioskuję, o przedstawienie mi metody ustalania przez MEN ilorazu wielkości: Lwi do Li, o których mowa w rozporządzeniach ministra ds. oświaty w sprawie podziału subwencji oświatowej, dla samorządu o kodzie TERYT 200700 w latach 2011 do 2015 a być może i w roku 2016, jeżeli i w tym roku Li = 0.

    Przy tej okazji pytam, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza upowszechnić swoją rewolucyjną metodę dzielenia przez ZERO m.in. poprzez wprowadzenie jej do programu nauczania w szkole podstawowej?

    Wnioskowane informacje proszę przesłać - bez zbędnej zwłoki - na adres: bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

> powrót